Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

2.4 Sommittelun periaatteet

Sommittelun periaatteissa on kysymys elementtien asettelusta kuva-alalle. Tästä kuvan sisällön suunnittelusta riippuu kuvan viestin perillemeno. Kuvassa olennaisen asian tulee näyttää tärkeältä (visuaaliset vihjeet) ja sen pitää olla oikeassa paikassa.

Tasapaino

Tasapaino syntyy yhtä suurien vastavoimien kumotessa toistensa vaikutuksen, jolloin tuloksena on esteettisesti miellyttävä valokuva. Symmetria on tasapainon erikoistapaus. Samanvahvuiset elementit voivat luoda kuvaan kuitenkin staattisen, pysähtyneen olotilan, joka saattaa tuntua liian säännölliseltä, tylsältä.

Symmetria (vas.): harmoninen, vakaa, mutta usein tylsä
Epäsymmetria: mielenkiintoinen, epäsovinnainen, jännitteinen

Tasapaino voi olla myös epäsymmetrinen, jolloin sommittelussa erivahvuiset ja sijainniltaan yllättävät tekijät luovat kuvaan enemmän tulkinnanmahdollisuuksia, dynamiikkaa ja mielenkiintoa.

Hajanaisuus (vas.): usein tehoton, voimaton
Epäsymmetrinen tasapaino: yksi erillään tasapainottaa ryhmää

Elementit linjassa (vas.): kurinalainen, selkeä, staattinen
Elementit vapaasti: mielenkiintoinen, joskus sekava


Jännite/kontrasti

Kuvaan syntyy jännite rinnastamalla vastakohtia: tumma - vaalea, pyöreä - kulmikas, suuri - monta pientä, suora - kaareva, terävä - tylppä, jne.

Kuvan kontrasti voi olla tasapainossa, jolloin kuva tuntuu harmoniselta ja miellyttävältä. kontrasti voi olla myös epätasapainossa, jolloin kuvaaja haluaa kertoa jotain ristiriitaisella kuvalla.


 

Vastakohdat:
tasoittavat ja voimistavat toisiaan

Vastakohdat tasoittavat toisiaan.

Kun elementtien suuntaa ja etäisyyksiä muutetaan, syntyy tilanne, jossa toinen elementit vahvistaa toisen vaikutusta.
Näin kuvaan syntyy vastakohtaisuuksista ja jännitteistä mielenkiintoinen sommittelu.

Erilaisuus: se huomataan
Poikkeavuus: liikapoikkeavuus sekoittaa


Rytmi

Kuvan rytmi perustuu kuvan elementtien (muoto, koko, suunta, jne.) toistumiseen.
Vapaa rytmi on kysymyksessä silloin, kun rytmi on epäsäännöllistä (esim. luonnossa).
Sidottu rytmi tarkoittaa kaavamaista, säännöllisesti toistuvaa (esim. ihmisen luomaa).


 

Rytmi:
jaksottaa ja luo
jatkuvuutta

Sidottu rytmi.

 

© 2015 Otavan Opisto