Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Väittely ja neuvottelu

Väittelyn tavoitteena on kirkastaa ajattelua, opetella tutkimaan mielipiteitä ja niiden perusteluja. On tärkeää hahmottaa, mikä on se väite, mielipide (=teesi), jota haluaa tutkia tai tuoda esille ja mitkä seikat tukevat väitettä, mielipidettä (=argumentointi). Samalla on hyvä varustautua vastaväitteisiin eli antiteeseihin.

Neuvottelu on kahden tai usemman osapuolen sopimista jostain jaettavasta resurssista (kaupankäyntineuvottelu) tai esille tulleesta ongelmasta yritetään etsiä yhdessä ratkaisua. Osapuolet näkevät asiat eri tavalla ja heidän pitää kuitenkin yhdessä sopia asiasta eli osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan. Neuvottelussa tärkeiksi taidoiksi nousevat paitsi argumentointitaito ja itsensä ilmaisutaito, myös kuuntelutaito, taito asettua toisen asemaan ja taito tehdä sopimuksia.

© 2015 Otavan Opisto