Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

1 Let's get started

What services do people use? Read and listen to these examples of services we use regularly. (Mitä palveluita käytämme? Lue ja kuuntele nämä esimerkit palveluista, joita käytämme säännöllisesti.)

Listen

a grocery store – ruokakauppa
a pharmacy – apteekki
a clothing store – vaatekauppa
a hardware store – rautakauppa
a post office – posti
a bank – pankki
a library – kirjasto
a gym – kuntosali
a barber’s / a hairdresser’s – parturi / kampaamo
a gas station – huoltoasema
a restaurant – ravintola
a café – kahvila
a hospital – sairaala
a dentist – hammaslääkäri
a bus – bussi
a train – juna

Now it is your turn to practice the words on the list by reading them out loud at least two times. You can use this online dictionary to practice your pronunciation. (Nyt on sinun vuorosi harjoitella sanoja: lue sanalista ääneen vähintään kaksi kertaa. Voit käyttää annettua sanakirjaa ääntämisen harjoitteluun.)

Photo: Flickr / Zürich | Zurich | Zurigo (CC BY-NC-ND)


Exercise 1.1 More services

List at least 5 more services you use regularly. Write your answers below. (Luettele vähintään viisi muuta palvelua, joita käytät säännöllisesti. Kirjoita vastauksesi alle.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Photo: Flickr / Michael Kwan (Freelancer) (CC BY-NC-ND)


Polite expressions

Next, read and listen to the text on common polite expressions. You will learn more useful expressions in the course. Use the vocabulary list below. Some of the text is translated into Finnish. (Lue ja kuuntele seuraavaksi teksti, joka käsittelee yleisiä kohteliaita ilmaisuja. Käytä hyväksesi alla olevaa sanastoa. Osa tekstistä on käännetty suomeksi.)

Listen

Please (Ole hyvä, ole kiltti, kiitos) – You say ’please’ when you ask for something: I would like to have two tickets to the movie, please. Could I have the menu, please?

(Sanot ‘please’ kun pyydät jotakin.)

Thank you (Kiitos) – When someone does something for you, gives you something or when you accept or refuse something you say ‘thank you’: How about some cake? – Thank you/Yes, please. Would you like a cup of coffee? No, thank you. Would you like a cup of tea? No, thank you. You can use these expressions to respond to thank you: You’re welcome, My pleasure, That’s all right, Don’t mention it (Ole hyvä, ei kestä).

(Kun joku tekee jotakin puolestasi, antaa sinulle jotakin tai kun otat vastaan tai kieltäydyt jostakin sanot ’thank you’. Voit käyttää seuraavia ilmaisuja vastataksesi kiitokseen.)

Can/Could (Voida/Voisi) – When you ask something you use ‘Can’/’Could’. ‘Could’ is more polite than ‘Can’. Can you tell me where the railway station is? Could you pass the salt, please? Can I help you?

(Kun pyydät jotakin käytät ’Can’/’Could’. ’Could’ on kohteliaampi kuin ’Can’.)

Would like (Haluaisi) – This expression means ‘want’ but it is more polite. I would like a sandwich, please. What would you like to drink? Would you like to buy some flowers?

(Tämä ilmaisu tarkoittaa samaa kuin ’want’: haluta, mutta on kohteliaampi.)

Excuse me (Anteeksi) – You use this expression when you want to get someone’s attention or ask for information. Excuse me, how much is this book? Excuse me, is this seat taken?

(Käytät ilmaisua kun haluat saada jonkun huomion tai kysyä tietoa.)


Vocabulary: 

Listen

polite – kohtelias
an expression – ilmaisu
to ask for – pyytää, kysyä jotakin
something – jotakin, jokin
a ticket – lippu
someone – joku
to give – antaa
to accept – hyväksyä, ottaa vastaan
to refuse – kieltäytyä
to respond – vastata
more polite – kohteliaampi
to pass – tässä: antaa, ojentaa
salt – suola
to want – haluta
to get – saada
attention – huomio
information – tieto/tiedot
a seat – istumapaikka

 


Exercise 1.2 Polite expressions - Fill in

Choose the correct alternative. (Valitse oikea vaihtoehto.)
Tehtävä arvioidaan S/K. Saat tehtävän oikeat vastaukset heti vastaamisen jälkeen.

1.  , do you know where the railway station is?

2. Would you like something to drink? - .

3.  you tell me what time it is?

4. I  two tickets for tomorrow’s concert.

5. Thank you for your help. - .

6. Could I have a cup of coffee, ?

Photo: Flickr / Orin Zebest


© Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto