Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

3 Eating out

Read and listen to the dialogue. Then study the vocabulary list below and make sure you understand the dialogue. Practice your pronunciation and read the text out loud two or three times. Then do the exercises. (Lue ja kuuntele dialogi. Käy sitten läpi sanalista ja varmista, että ymmärrät dialogin sisällön. Harjoittele ääntämistä ja lue teksti ääneen kaksi tai kolme kertaa. Tee sitten tehtävät.)

Listen

It is Friday evening. Peter and Amanda have just arrived at a restaurant.

Waiter: Good evening. What can I do for you?

Peter: Good evening. We would like a table for two, please.

Waiter: Certainly, sir. This way, please. I will bring you the menu in a moment.

Peter and Amanda sit down and look at the menu.

Waiter: Are you ready to order, sir?

Peter: Yes. I’ll have the cheese salad for starters and the roast beef for the main course.

Waiter: What about you, madam?

Amanda: For starters I would like the vegetable soup and for the main course I would like the grilled salmon.

Waiter: Those are excellent choices. What would you like to drink?

Peter: We would like a bottle of your house red wine.

A while later Peter and Amanda have finished eating and are enjoying a cup of coffee.

Waiter: Did you enjoy your meal?

Peter: Yes, the meal was delicious. Our compliments to the chef. Could I have the bill, please?

Waiter: Certainly, sir. I will bring you the bill.

Photo: Flickr / j.o.h.n. walker (CC BY-NC-ND)

Vocabulary:

Listen

to arrive – saapua
a waiter – tarjoilija
certainly – totta kai
a sir – herra (kohtelias puhuttelusana)
to bring – tuoda
a menu – ruokalista
to sit down – istuutua
to order – tilata
a starter – alkuruoka
a roast beef – paahtopaisti
a main course – pääruoka
a madam – rouva (kohtelias puhuttelusana)
a grilled salmon – grillattu lohi
excellent – erinomainen, loistava
a choice – valinta
a bottle of – pullo/pullollinen
a house red wine – talon punaviini
to enjoy – nauttia
a meal – ateria
delicious – herkullinen
a compliment – kehu, terveiset
a chef – kokki
a bill – lasku

Read the text one more time. Can you answer these questions: What does Peter order? What about Amanda? How do they like the food? (Lukaise teksti vielä kerran. Osaatko vastata näihin kysymyksiin: Mitä Peter tilaa? Entä Amanda? Mitä he pitävät ruoasta?)

 


Exercise 3.1 Eating out - Writing and Reading

First, look at the text Eating out one more time and find these phrases. Then record yourself reading the phrases in English and save the audio file in the box below. For making an audio file, see the instructions of the course. (Etsi ensiksi tekstistä seuraavat ilmaisut. Tee sitten äänitiedosto, jossa luet englanninkieliset ilmaisut. Tallenna äänitiedosto alla olevaan laatikkoon. Katso kurssin ohjeet äänitiedoston tekemisestä.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

1. Kuinka voin auttaa?

2. Haluaisimme pöydän kahdelle.

3. Oletteko valmis tilaamaan, herra?

4. Pääruoaksi haluaisin grillattua lohta.

5. Mitä haluaisitte juoda?

6. Nautitteko ateriastanne?

7. Terveisemme/kehumme kokille.

8. Voisinko saada laskun?

Save your audio file here:
 


Exercise 3.2 At your service - Two videos

Go to this Yle Oppiminen website. Watch and listen to these two videos: Names and reservations (1st video of the website) and Recommending (3rd video). Did you learn any new words? Write them below. (Mene annetulle nettisivulle. Katsele ja kuuntele mainitut kaksi videota (nettisivun 1. ja 3. video). Opitko uusia sanoja? Kirjoita sanat alle.)
Tehtävä arvioidaan S/K.


Three forms of English verbs

In Lesson 2 (Exercise 2.4) you wrote down verbs in the past tense. Do you know which of these verbs are irregular? Watch this short video and learn more about the three forms of English verbs. (Osiossa 2 (Tehtävä 2.4) kirjoitit menneen ajan verbejä. Tiedätkö mitkä näistä verbeistä ovat epäsäännöllisiä? Katso lyhyt video ja opi lisää englannin verbien kolmesta muodosta.)


 

Next, go to Purdue Online Writing Lab website where you see a list of irregular verbs. Choose 5 verbs from the list and learn all three forms of the verbs. Once you have learned those, go back to the website and choose another 5 verbs. It is a good idea to visit this website regularly and learn more irregular verbs during the course. Write the verbs that you learned in your learning diary. (Mene seuraavaksi annetulle nettisivulle, jossa näet listan epäsäännöllisistä verbeistä. Valitse 5 verbiä ja opettele verbien kaikki kolme muotoa. Opeteltuasi nämä mene uudelleen nettisivulle ja valitse 5 verbiä lisää. Kurssin aikana kannattaa käydä nettisivulla säännöllisesti, jotta opit lisää epäsäännöllisiä verbejä. Kirjoita oppimasi verbit oppimispäiväkirjaasi. )


Exercise 3.3 Irregular verbs - Test your knowledge

Go to Perunakellari website and take two online tests to check your knowledge of irregular verbs. Do all 4 or 5 pages of the two tests. Report on your success with the tests below. Write in English or Finnish. (Mene nettisivulle ja testaa tietosi epäsäännöllisistä verbeistä tekemällä kaksi nettitestiä. Tee testien kaikki 4-5 sivua. Raportoi alle, miten nettitestit onnistuivat. Kirjoita englanniksi tai suomeksi.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Epäsäännöllisiä verbejä (A-H)
Epäsäännöllisiä verbejä (K-S)

Photo: Flickr / Piudus


© Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto