Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

6 Bigger size

First, listen to the text and read the text. Then, study the vocabulary list below and make sure you understand the text. Next, practice reading the text out loud. (Kuuntele ja lue ensin teksti. Käy läpi sanalista ja varmista, että ymmärrät tekstin sisällön. Harjoittele sitten tekstin lukemista ääneen.)

Listen

It is the day after Susan’s birthday. The pullover her mother bought her is too small. She has grown quickly during the past year and she is almost as tall as her brother. She is at the clothing store.

Susan: Excuse me, can you help me?

Salesperson: Yes of course, what can I do for you?

Susan: I would like to exchange this pullover for a bigger size. My mother bought it for me last week. It is the most beautiful pullover I have ever had.

Salesperson: I’m glad to hear you like it. It is the newest and most popular pullover of our store. Let me see, yes we have a medium and large. Do you like the color? It comes also in red and yellow. The yellow one is more popular than the green one.

Susan: I prefer the green one. Where could I try them on?

Salesperson: The fitting rooms are over there. Let me know if you need any help.

Susan tries on the pullovers. The medium size one is only slightly bigger than the small size. The large size fits her perfectly. Susan thanks the salesperson politely and leaves the store.

Photo: Flickr / torbakhopper

Vocabulary:

Listen

the day after – jälkeinen päivä
to grow – tässä: kasvaa
quickly – nopeasti
the past year – viime vuosi, kulunut vuosi
almost – melkein, lähes
as - as – yhtä - kuin
tall – pitkä
a size – koko
glad – iloinen
popular – suosittu, pidetty
medium – keskikokoinen
large – suuri, laaja
to prefer – pitää jotakin parempana/jostakin enemmän
to try on – kokeilla, sovittaa
a fitting room – sovituskoppi
let me know – kerrothan
slightly – hieman, vähän
to fit – tässä: sopia, istua
perfectly– täydellisesti
to thank – kiittää
politely – kohteliaasti

 


Exercise 6.1 Bigger size - Find Adjectives and Adverbs

In this lesson we focus on adjectives and adverbs. What do you remember about them? Look at the text one more time. Can you find these adjectives and adverbs? After writing the answers click the ’Send’ button and you’ll see the correct answers. (Tässä osiossa keskitymme adjektiiveihin ja adverbeihin. Mitä muistat niistä? Löydätkö tekstistä seuraavat adjektiivit ja adverbit? Kirjoita vastauksesi alle ja klikkaa ’Lähetä’ painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Adjectives:

pieni

suurempi

kaunein

yhtä pitkä kuin

suositumpi kuin

Adverbs:

nopeasti

täydellisesti

kohteliaasti

Photo: Flickr / g.hetzel (CC BY-NC-ND)


Next, take a look at this video about adjectives and adverbs. Then do the exercises. (Katso seuraavaksi video adjektiiveista ja adverbeistä. Tee sitten tehtävät.)Exercise 6.2 Adjectives and Adverbs - Go online

There are many websites where you can practice the comparative and superlative forms of adjectives and adverbs. Go to these websites and do the exercises there. Report on your success with the exercises below. Write in English or Finnish. (Voit harjoitella adjektiivien ja adverbien komparatiivi- ja superlatiivimuotoja useilla eri nettisivuilla. Mene seuraaville nettisivuille ja tee siellä tehtäviä. Raportoi alle, miten tehtävät onnistuivat. Kirjoita englanniksi tai suomeksi.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Komparatiivi ja superlatiivi
Komparatiivi ja superlatiivi 2
Comparative and superlative exercise
Comparative and Superlative Adverbs (Do the exercise at the end of the website)
You can also take a look at this video: Making comparisons


Exercise 6.3 Comparatives and Superlatives - Adjectives

Fill in the missing adjectives. (Täydennä puuttuvat adjektiivit.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

1. This clothing store is  in the world!

2. My brother is  than my father.

3. Your house is  house I have ever seen.

4. This dress is  this jacket.

5. He is  customer I know.

6. The fitting room of this store is  than my room.

7. This shopping mall is  than the one we saw yesterday.
 


Exercise 6.4 The best/worst purchase - Oral exercise

Next, make an audio file and talk about the best/worst purchase you have ever made. Tell at least five sentences about the product and try to use as many adjectives and adverbs as possible. For making an audio file, see the instructions of the course. (Tee seuraavaksi äänitiedosto, jossa kerrot parhaasta/huonoimmasta ostoksestasi. Kerro vähintään viisi lausetta ja yritä käyttää mahdollisimman montaa adjektiivia ja adverbia. Katso kurssin ohjeet äänitiedoston tekemisestä.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

Save your audio file here:

Photo: Flickr / Rob Boudon


© Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto