Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

7 Excuse me, where is the post office?

First, listen and then read the text. Next, study the vocabulary list below and make sure you understand what you read. Practice also your pronunciation by reading the text out loud and then do the exercises. (Kuuntele ensin teksti ja lue sitten teksti. Käy läpi sanalista ja varmista, että ymmärrät tekstin sisällön. Harjoittele myös ääntämistä lukemalla teksti ääneen. Tee sitten tehtävät.)

Listen

Peter works near the town center. After work he decides to run a few errands. He wants to know where the post office is.

Peter: Excuse me, could you tell me how to get to the post office?

Passer-by: Sure. Go straight on and turn left at the traffic light. Walk past the library and you’ll see a hardware store. The post office is opposite the hardware store.

Peter: Thank you very much.

Passer-by: You’re welcome.

Half an hour later Peter leaves the post office. He sent a few letters and bought some stamps. Now he wants to find a library.

Peter: Excuse me, do you know where the nearest library is?

Passer-by: There is a library on Shakespeare Street.

Peter: Is it far from here?

Passer-by: No, it is just a ten-minute walk. The easiest way is to go along this street. Go straight until you see a roundabout. Then turn right into Jane Street. Continue past the fire station and the library is on your left.

Peter: Thank you for your help.

Passer-by: Don’t mention it.

Photo: Flickr / BenSpark (CC BY-NC-SA)

Vocabulary:

Listen

near – lähellä
a town center – kaupungin keskusta
to run errands – käydä asioilla
a few – muutama
a passer-by – ohikulkija
to get – tässä: saapua, päästä
straight on – suoraan
to turn – kääntyä
left – vasen, vasemmalle/-a
a traffic light – liikennevalo
past – tässä: ohi
opposite – vastapäätä
half an hour – puoli tuntia
a letter – kirje
a stamp – postimerkki
to find – löytää
far – tässä: kaukana
a walk – kävely(matka)
along – pitkin, eteenpäin
straight – suoraan
until – kunnes
a roundabout – liikenneympyrä
right – oikea, oikealle/-a
to continue – jatkaa
a fire station– paloasema
on your left – vasemmalla puolellasi
 

Photo: Flickr / pazavi (CC BY-NC-SA)

Look at the text one more time. Can you answer these questions: What is Peter looking for? What does he do in the post office? Where is the library? (Lukaise teksti vielä kerran. Osaatko vastata näihin kysymyksiin: Mitä Peter etsii? Mitä hän tekee postissa? Missä kirjasto on?


Exercise 7.1 Directions - Two videos

Watch these two videos and answer the questions. Write your answers in English. (Katso nämä kaksi videota ja vastaa kysymyksiin englanniksi.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

A. How do you say these sentences in English? Watch the video and write your answers. (Kuinka sanot lauseet englanniksi? Katso video ja kirjoita vastauksesi.)

Giving a direction

1. Käänny oikealla.

2. Käänny vasemmalle.

3. Mene suoraan.

4. Kävele kaksi korttelia (a block).

5. Anteeksi, missä kirjasto on?

6. Se on lähellä Mount Vernon katua.

7. Mene suoraan ja näet rannan.

 

B. Go to Yle Oppiminen website. Watch and listen to the third video of the website: Advising. Then answer the questions in English. (Mene nettisivulle. Katso ja kuuntele nettisivun kolmas video. Vastaa sitten kysymyksiin englanniksi.)

Advising: ohjeita ja neuvoja

1. Where does the man want to go?

2. How long does it take to get there?

 

 

Exercise 7.2 Giving directions - Oral exercise

Have you ever given directions in English? Make an audio file where you give directions to a foreign tourist and an exchange student. For making an audio file, see the instructions of the course. (Oletko koskaan neuvonut tietä englanniksi? Tee äänitiedosto, jossa neuvot tietä ulkomaalaiselle turistille sekä vaihto-oppilaalle. Katso ohjeet äänitiedoston tekemisestä kurssin ohjeista.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

1. You are standing in front of the town hall (kaupungintalo) of your hometown. A foreign tourist asks you: “Excuse me, can you tell me where the nearest restaurant is?” Tell him/her where it is.

2. You are walking past the library in your hometown. An exchange student asks you: “Excuse me, how can I get to the nearest bank?” Tell him/her how to get there. 

Save your audio file here:  


Exercise 7.3 Comparatives and Superlatives - Adverbs

Fill in the missing adverbs. (Täydennä puuttuvat adverbit.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

1. Sam knows the town  of all.

2. This restaurant is painted  than any other restaurant in the town.

3. The fire station is  the police station.

4. You should cross the street  next time.

5. Peter drives  than his wife.

6. He thanked me  of all customers.

7. Peter works  his boss.

Photo: Flickr / smjbk


© Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto