Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 3: The urban life

Warm up

Exercise 3.1 - Living in the city

Living in the city! What are the pros and cons of urban life in your opinion? Write them in the box below and add five words that you think are related to living in the city. (Kirjoita laatikkoon kaupunkiasumisen hyvät ja huonot puolet sinun mielestäsi. Kirjoita myös 5 englanninkielistä sanaa, mitkä sinun mielestäsi liittyvät kaupungissa asumiseen.)

 

Word list

Listen

Lesson 3: The urban life  
in the middle of keskellä
nearby lähellä, läheisyydessä
to go for a walk mennä kävelylle
awesome upea, mahtava
I have been wrong Olen ollut väärässä (perfekti)
better parempi
a pedestrian crossing suojatie
commuting - to commute matkustaa (työmatka)
a subway metro
quite melko
to be in a hurry olla kiireessä
noisy meluisa

 


Dialog

Listen

Jenny and Craig have arrived near Craig’s apartment. It is a small studio in the middle of a busy city. There is a small, beautiful park nearby and they decide to go for a walk. 

Jenny: Wow! This park is awesome! It is like living in the countryside.

Craig: But yet, you are close to everything. That is why I have always loved to live here! Listen to the birds singing and the wind blowing... Beautiful!

Jenny: It really is. I think I have been wrong! Maybe it is better to live near everything in the city if there are parks like this!

Craig: Well, there is more in the city than this park. Can you see the pedestrian crossing? Let’s cross the road. Now, this is the real city!

Jenny: There are so many shops, buildings and people! Why are they so busy?

Craig: They just look busy. Everyone is commuting to work or from work.

Jenny: Using their own cars?

Craig: No, they have used the subway, the bus or the train. The railway station is just behind that building! That is why they look so busy.

Jenny: I feel quite lost here. I am not in a hurry, it is noisy and it is impossible to enjoy the day here! Have any tourists visited this city?

Craig: Yes, there have been some tourists here in the summer. They like to shop, visit the park or just relax in the city.

Jenny: Ok, I understand! There are pros and cons to living in a city. But has it always been like this? 

Photo: Flickr / eschipul


Exercise 3.2 - Choose the right answer

Read the text and choose the right answer! (Mikä vaihtoehto on oikein? Lue teksti ja valitse oikea vastaus.)

1. Missä Craig asuu?

a) kaksiossa maalla
b) yksiössä kaupungissa

2. Minne Jenny ja Craig menevät ensimmäisenä?

a) kaupunkiin
b) puistoon

3. Miksi Craig on aina rakastanut kaupungissa asumista?

a) Koska siellä hän on lähellä kaikkea.
b) Koska siellä on maaseudun rauha.

4. Miksi kaupungin asukkaat näyttävät niin kiireisiltä?

a) Heillä on kiire ostoksille.
b) He ovat matkalla töihin tai töistä kotiin.

5. Mitä turistit tekevät kaupungissa?

a) tekevät ostoksia, rentoutuvat ja käyvät puistossa
b) käyvät puistossa ja museoissa


Exercise 3.3 - Vocabulary

Let’s practise our vocabulary! (Täydennä lauseet kappaleen sanoilla.)

1. It is so boring inside this house! Let’s .

2. We have to cross the road. Do you see where the  is?

3. I live far away from my workplace.  to and from work takes two hours.

4. Come quickly now! I am in a !

5. There are  to living in a city.


Exercise 3.4 - Words and expressions

Read the text once more and find these words and expressions. (Etsi tekstistä seuraavat sanat ja sanonnat.

1. Olen ollut väärässä!

2. Olen aina rakastanut täällä asumista!

3. He vain näyttävät niin kiireisiltä.

4. Täällä on ollut joitain turisteja kesällä.

5. Kaupungissa asumisella on hyvät ja huonot puolensa.

 

Photo: Flickr / Robert Scoble 


Exercise 3.5 - Present perfect

Perfektin herättely, tutustuminen

Muistatko vielä mikä aikamuoto on perfektimuoto? Sitä käytetään kun puhutaan tapahtumasta, joka on alkanut menneisyydessä, mutta saattaa edelleen jatkua. Esimerkiksi: Minä olen asunut Suomessa 16 vuotta - I have lived in Finland for 16 years. Perfektin muodostamiseen tarvitset 2 osaa: apuverbin have sekä pääverbistä kolmannen muodon

Etsi tekstistä kaikki perfektimuodot alla olevaan laatikkoon.

 


Exercise 3.6 - Irregular verbs, present and past tenses

Epäsäännöllisten verbien taivutus. Täydennä puuttuvat muodot seuraavaan taulukkoon. Osasta puuttuu preesens ja imperfekti, osasta vain imperfekti. Opettele verbien taivutukset ulkoa! Kiinnitä erityisesti huomiota 3. muotoon, jota tarvitset perfektin muodostamisessa.

Suomeksi Preesens Imperfekti Perfekti (3. muoto)
olla be (am, is, are) been
tulla joksikin become become
tehdä done
löytää find found
antaa given
olla, omistaa had
lukea read read
sanoa said
puhua speak spoken
ottaa take taken
kertoa tell told
kirjoittaa written

 


© Otavan Opisto / Hanna Uittamo


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto