Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 4: The perfect tense

Warm up

Exercise 4.1 - Living in the city

Do you have to live in small spaces in the city? Click the link below and listen to the discussion. (Joskus kaupungissa asuminen tarkoittaa pieneen tilaan mahtumista. Kuuntele alla olevasta linkistä keskustelu asiaan liittyen. Keskity ymmärtämään keskustelun pääosat, älä takerru yksittäisiin sanoihin! Linkin takaa löytyy myös auttava sanasto:)

6 Minute English
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/2013/04/130425_6min_tiny_living.shtml

Now, write in your own words a short summary of the discussion.
(Kirjoita vapaasti omin sanoin alla olevaan laatikkoon, mistä 6 minuutin lähetys kertoi. Sanasta sanaan ei tarvitse suomentaa, pääasiat riittävät!)


Word list

Listen

Lesson 4: The perfect tense  
to leave lähteä
to be excited olla innoissaan
a final opinion lopullinen mielipide
traffic liikenne
traffic lights liikennevalot
uncomfortable epämukava
to be "in the way" olla jonkun tiellä
relaxed rentoutunut
easy-going huoleton

 


Dialog

Listen

Jenny has ended her visit at Craig’s home. They have enjoyed the city very much but now they have to leave. They are going to Jenny’s home, to the countryside. Jenny is excited but Craig wants to know her final opinion about living in the city.

Craig: So Jenny, what have been the pros and cons to living or visiting a city?

Jenny: Well, I have liked how close your flat is to everything. I have liked the buildings, the shops and the park. I haven’t liked the traffic and commuters! I haven’t liked the pedestrian crossings, the traffic lights and the tourists! Everyone has been so busy during my visit.

Craig: I have seen that you have been uncomfortable with the busy people.

Jenny: Yes, because in the countryside I haven’t felt so “in the way”. It has been more relaxed and easy-going. How have you liked living in the middle of all the traffic and people?

Craig: I have gotten used to it! I have lived there so long that I don’t notice them anymore! As soon as we have driven out of the city, I will see the difference. I’m sure of it!

So, the two friends drive away. They turn on the GPS and type Jenny’s address into it. They have a long journey ahead of them.

Photo: Flickr / Alan Stanton


Exercise 4.2 - Answer in Finnish

Read the text and answer these questions in Finnish. (Vastaa kysymyksiin suomeksi.)

1. Mistä Jenny on pitänyt kaupungissa?
 

2. Mistä hän ei ole pitänyt?
 

3. Miksi Craig ei enää huomaa liikennettä ja ihmisiä?
 

4. Minne Jenny ja Craig ajavat seuraavaksi?


Exercise 4.3 - Tenses

Muistatko vielä eri aikamuodot (preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti)? Missä aikamuodossa teksti on kirjoitettu? Mistä sen huomaa?


Perfekti

Kun haluat kertoa mitä on tapahtunut, käytät aikamuotoa perfekti. Sen muodostamiseen tarvitset kaksi osaa: apuverbin have oikeassa muodossa + pääverbin 3. muodon. Löydät alta verbin have taivutuksen. Huomaa etenkin yksikön kolmannen persoonan (hän) poikkeava muoto has!

I

You

He / she / it

have

have

has

We

You

They

have

have

have

 

Preesens Imperfekti Perfekti

I see a car.
He plays football.

I saw a car.
He played football.
I have seen a car.
He has played football.

Mitä tällä hetkellä tapahtuu

Näen auton.
Pelaan jalkapalloa.

Mitä tapahtui

Näin auton.
Pelasin jalkapalloa.

Mitä on tapahtunut

Olen nähnyt auton.
Olen pelannut jalkapalloa.

Imperfektissä tekeminen on jo päättynyt, mutta perfektissä tekeminen voi vielä jatkua:

I have played football this week (viikko ei ole vielä ohi, voi pelata vielä jalkapalloa)
I played football last Saturday (tekeminen ohi, koska lauantai ohi)

Kielteinen perfekti: I have not seen a car / I haven’t seen a car
Kysyvä perfekti: Have you seen a car?

Säännöllisten verbien 3. muoto saadaan lisäämällä verbiin -ed pääte
Epäsäännöllisten verbien taivutus on opeteltava ulkoa! write - wrote - written

HUOM! Oikeinkirjoitus:

Konsonantion jälkeen y → ie (try - tried)
Lyhyissä verbeissä konsonantti kahdentuu ennen -ed päätettä (stop - stopped)


Exercise 4.4 - Perfect tense

Viime lessonissa muistelimme imperfektimuotoja ja täydensimme ne taulukkoon. Täydennä nyt tähän laatikkoon verbien kolmas muoto.

olla be (am, is, are) was / were
tulla joksikin become became
tehdä do did
löytää find found
antaa give gave
olla, omistaa have had
lukea read read
sanoa say said
puhua speak spoke
ottaa take took
kertoa tell told
kirjoittaa write wrote


Exercise 4.5 - Sentences in perfect tense

Let’s practise! Muunna alla olevat lauseet imperfektistä perfektiin.

1. I loved living in the city
 

2. You sang beautifully!
 

3. She wrote an interesting book!
 

4. They didn’t like my soup.
 

5. Did you buy that car?


Exercise 4.6 - Auxiliary verb have

Valitse lauseisiin oikea muoto apuverbistä have.

1. I  loved dogs!

2. She  liked coffee.

3. They  visited Greece!

4.  Anna been to Finland?

5. I  read that book! I haven’t had enough time.

Photo: Flickr / sankarshan


Exercise 4.7 - Complete the sentences

Täydennä lauseet vihjeen mukaan oikealla muodolla.

1. She  you not to run!

2. you ever  ice cream?

3.  they  that book together?

4. That is a lie! He  never  that!

5. We are best friends and we  always .


Exercise 4.8 - What have you done this week?

What have you done this week? Now it’s time to practise writing. Write a short text (approximately 10 sentences), remember to use the perfect tense you have learned! (Kirjoita lyhyt kirjoitelma (n. 10 lausetta), käytä aikamuotona perfektiä.)


© Otavan Opisto / Hanna Uittamo


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto