Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

 Lesson 1: Let's talk about hobbies

Hobbies

Photo: Flickr / Marc, CC BY-NC-ND 2.0

What hobbies do people have these days? Read and listen to the following examples. (Mitä ihmiset harrastavat nykyisin? Lue ja kuuntele seuraavat esimerkit.)

Listen

Lesson 1: Let's talk about hobbies
blogging bloggaaminen
collecting things esineiden keräily
cooking ruoanlaitto
cycling pyöräily
fishing kalastus
gardening puutarhanhoito
hanging out with friends kavereiden kanssa hengailu
jogging lenkkeily
listening to music musiikin kuuntelu
painting maalaaminen
photography valokuvaus
playing a musical instrument soittimen soittaminen
reading lukeminen
surfing the internet internetissä surfaaminen
traveling matkustaminen
watching movies elokuvien katsominen

Now it is your turn to practice these words: read the list out loud at least two times. You can use this online dictionary to practice your pronunciation. (Nyt on sinun vuorosi harjoitella sanoja: lue sanalista ääneen vähintään kaksi kertaa. Voit käyttää annettua sanakirjaa ääntämisen harjoitteluun.)


Exercise 1.1 More hobbies

What other hobbies do you know in English? Write at least five of them in the box below. (Mitä muita harrastuksia tiedät englanniksi? Kirjoita vähintään viisi niistä alla olevaan laatikkoon.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Photo: Flickr / adoephoto, CC BY-NC-ND 2.0

Talking about hobbies in English

Talking about hobbies is a good way to get to know someone. It is also a great way to make small talk. Next, read and listen to some expressions you can use to talk about hobbies and interests. Use the vocabulary list below. (Harrastuksista puhuminen on hyvä keino tutustua. Se on myös loistava tapa rupatella. Lue ja kuuntele ilmaisut, joita voit käyttää puhuessasi harrastuksista ja kiinnostuksenkohteista. Käytä apunasi alla olevaa sanastoa.)

 

 

Photo: Flickr / Brian Richardson, CC BY 2.0

Listen

Questions you can ask:

Do you have any hobbies / interests?
What are your hobbies / interests?
What are you into?
What are you keen on?
What do you (like to) do in your free time?
What do you (like to) do for fun?

Possible answers:

My hobby is / hobbies are
For example: My hobby is reading novels. My hobbies are hiking and gardening.
I’m into (+ noun OR gerund (+ noun))
For example: I’m into basketball. I’m into cooking. I’m into playing board games.
I’m keen on (+ noun OR gerund (+ noun))
For example: I’m keen on computer games. I’m keen on traveling. I’m keen on surfing the internet.
I like
For example: I like watching movies. I like sports. I like to dance.
I enjoy (+ noun OR gerund (+ noun))
For example: I enjoy football. I enjoy bowling. I enjoy meeting new people.
In my free time I
For example: In my free time I do yoga. In my free time I like to go shopping.

Explaining why you like your hobby:

It helps me to relax.
It keeps me fit.
It gets me out of the house.
It’s a great way to meet new people.
It’s fun/creative/cheap/interesting.
All my friends are into it.
 

Vocabulary

  Listen

Lesson 1: Let's talk about hobbies
an interest kiinnostuksen kohde, mielenkiinto
to be into something olla kiinnostunut jostakin
to be keen on something olla kiinnostunut jostakin
a novel romaani
hiking patikointi, vaeltaminen
a noun tässä: substantiivi
a gerund gerundi (verbin -ing-muoto)
a board game lautapeli
to enjoy nauttia
bowling keilaaminen
to do yoga harrastaa joogaa
to explain selittää
to relax rentoutua
fit tässä: hyväkuntoinen
creative luova

 

Exercise 1.2  Talking about hobbies – Translate

Translate the sentences into English. (Käännä lauseet englanniksi.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

1. Olen kiinnostunut keilaamisesta.

2. Mitä miehesi tekee vapaa-ajallaan?

3. Hän nauttii kalastamisesta, koska se auttaa häntä rentoutumaan.

4. Pidän luovista harrastuksista.

5. Perheeni on kiinnostunut pyöräilystä.

6. Harrastukseni on kavereiden kanssa hengailu.

Photo: Flickr / Ginny, CC BY-SA 2.0

Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto