Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 3: Choosing a hobby

Read and listen to the text. Study the vocabulary list below and make sure you understand the text. It is also a good idea to read the text out loud two or three times. Then do the exercises. (Lue ja kuuntele teksti. Käy läpi sanalista ja varmista, että ymmärrät tekstin sisällön. Teksti kannattaa lukea ääneen kaksi tai kolme kertaa. Tee sitten tehtävät.)

Choosing a hobby – Text 

Listen

Emily and her sister Jenny meet for lunch. Emily wants to start a new hobby and needs her sister’s advice.

Emily: I have so much time on my hands now. I need a new hobby but I don’t know how to choose one.

Jenny: First, you need to know what you are passionate about. Growing up you were into painting, is that something you would like to try again? There are many places that offer painting courses. Have you checked the website of our local art school? You can see their prices there and sign up for a course.

Emily: I had totally forgotten about painting! You are right, maybe I should pick it up again. I could sign up for a course and start painting in our attic. We just cleaned it with Ryan.

Jenny: That’s great. Also, if painting doesn’t fill up your time, you can always read hobby magazines and see if you find anything interesting there. Sometimes when I feel like trying something new, I go to a hobby store and just walk around and dream about what I would like to try. Talking to friends and colleagues about their hobbies can also give you some ideas.

Emily: Thanks for your advice. I think I will find ways to fill up my time now!

Photo: Flickr / John Morgan, CC BY 2.0

Vocabulary

Listen

Lesson 3: Choosing a hobby
 advice neuvo, neuvot
 to be passionate about something olla intohimoinen jonkun asian suhteen
 to grow up kasvaa, varttua
 to offer tarjota
 to check tässä: tarkistaa, tutkia
 local paikallinen
 totally täysin, kokonaan
 to pick up tässä: jatkaa
 an attic ullakko
 to fill up täyttää
 to feel like (+ verbin -ing-muoto) tehdä mieli
 a colleague työkaveri, kollega

 

Exercise 3.1 Choosing a hobby – Questions

Look at the text one more time and answer the questions below in Finnish. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Käy läpi teksti vielä kerran ja vastaa kysymyksiin suomeksi. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. Miksi Emily tarvitsee neuvoa?

2. Mitä Jenny sanoo paikallisesta taidekoulusta?

3. Mitä mieltä Emily on maalaamisesta?

4. Millaisia neuvoja Jenny antaa Emilylle? Mainitse 3 asiaa.

 

Exercise 3.2 Choosing a hobby – Fill in

Place the words in the correct sentence. (Sijoita sanat oikeaan lauseeseen.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

feel like advice fills up offers join attic colleague on our hands

1. I need some  on places to see in Paris.
2. My brother loves spending time in our . He says he can play his drums there and nobody complains about the noise.
3. I don’t  going out tonight. I’d rather stay at home and watch old movies.
4. We used to have a lot of free time . Last year we started volunteering at animal shelters and now it  all our time.
5. Our city  many free time activities. You can even try skydiving!
6. I play tennis with my  on Fridays. Would you like to  us next week?


 

Exercise 3.3 Let's meet up

Meetup is a website where you can find and join groups of people with a shared interest. Go to the website and enter any city name and topic you are interested in. Choose two groups and answer the questions below. Don’t forget to write down sources. (Meetup on nettisivu, jossa voit etsiä ja liittyä ryhmiin, joilla on kanssasi sama kiinnostuksen kohde. Mene nettisivulle ja kirjoita haluamasi kaupungin nimi sekä aihe, josta olet kiinnostunut. Valitse kaksi ryhmää ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Muista mainita lähteet.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

1. What is the name of the group?
2. What is the purpose of the group?
3. Where and how often do they meet?
4. Would you like to join this group? Why/Why not?

Photo: Flickr / Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0

Exercise 3.4 My hobbies – Oral exercise

Next, make an audio file and talk about your hobbies. Tell at least six sentences. For making an audio file, see the instructions. (Tee seuraavaksi äänitiedosto, jossa kerrot harrastuksistasi. Kerro vähintään kuusi lausetta. Katso ohjeet äänitiedoston tekemisestä.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

Save your audio file here:

 

Exercise 3.5 Irregular verbs – Fill in

The text Choosing a hobby has some irregular verbs. Write the second and third form of these verbs below. (Kappaleen tekstissä on muutamia epäsäännöllisiä verbejä. Kirjoita näiden verbien toinen ja kolmas muoto alle.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

  2nd form (past form) 3rd form (past participle form)
1. meet
2. have
3. know
4. choose
5. grow up
6. see
7. forget
8. read
9. find
10. feel
11. go
12. give

 

Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto