Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 4: If it doesn't rain

In this lesson we focus on the conditional tense and if-clauses. Read and listen to the dialog below and pay attention to the conditional and if-clauses. Then study the vocabulary list below and make sure you understand the dialog. Remember to read the dialog out loud a few times to practice your pronunciation. (Tässä kappaleessa keskitymme konditionaaliin ja ehtolauseisiin. Lue ja kuuntele dialogi ja kiinnitä huomiota konditionaaliin ja ehtolauseisiin. Käy sitten läpi sanalista ja varmista, että ymmärrät dialogin sisällön. Muista harjoitella ääntämistä lukemalla dialogi ääneen muutamia kertoja.)


If it doesn't rain – Text

Listen

Ryan bumps into his neighbour Ben while running errands.

Ben: Hi Ryan, how are you?

Ryan: I’m great, thanks. I’m on my way to my first Chinese lesson and decided to do some shopping before that. I should buy a course book and I might need a dictionary, too.

Ben: A Chinese lesson? Sounds nothing like you. You must have plenty of time on your hands.

Ryan: As a matter of fact, I’m very interested in foreign languages. I would have studied Chinese years ago if I had had the time.

Ben: I would also start a new hobby if I had more time. I’m way too busy on weekdays. Most hobbies are expensive, too. I would have to earn more if I wanted to spend money on free time activities. And if I wanted to earn more, I would have to work longer days.

Ryan: There are many hobbies that don’t cost you a lot of money. Speaking of inexpensive hobbies, Emily and I will go hiking this weekend if it doesn’t rain. You and Claire should join us.

Ben: Sure, if Claire doesn’t have any plans, we will join you. We would have gone hiking last weekend if the weather had been better. We would have gone all the way to Greenfield National Park.

Ryan: We could try hiking there this weekend. If you come over later this week, we will plan the trip.

Ben: I will come on Thursday if I don’t have to work overtime.

Ryan: Great, see you on Thursday!

 

Photo: Flickr / Je.T., CC BY-SA 2.0 

Vocabulary

Listen

Lesson 4: If it doesn't rain
to bump into törmätä johonkin
to run errands käydä asioilla, toimittaa asioita
on one's way to matkalla/menossa jonnekin
should pitäisi
might saattaisi
sounds nothing like you ei kuulosta lainkaan sinulta
as a matter of fact itse asiassa
way too aivan liian
to earn ansaita, tienata
inexpensive halpa, edullinen
all the way to aina (jonnekin asti)
a national park kansallispuisto
to come over tässä: tulla käymään
to work overtime tehdä ylitöitä

 

Exercise 4.1 If it doesn't rain – Questions

Can you answer the questions below? Write your answers in Finnish. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Osaatko vastata alla oleviin kysymyksiin? Kirjoita vastauksesi suomeksi. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. Mitä Ben sanoo uuden harrastuksen aloittamisesta?

2. Mitä Ryan ehdottaa Benille?

3. Mitä Ben ja Claire olisivat tehneet edellisenä viikonloppuna?

4. Miksi Ryan ja Ben tapaavat torstaina?

Photo: Flickr / Indy Kethdy, CC BY-NC-SA 2.0

The conditional and if-clauses

Next, you will study the conditional and if-clauses. Take a look at these two videos and then do the exercises. (Seuraavaksi opiskelet konditionaalin ja ehtolauseet. Katso alla olevat kaksi videota ja tee sitten tehtävät.) 

Exercise 4.2 The conditional and if-clauses – Go online

There are many websites where you can practice the conditional tense and if-clauses. Click the links below and do the exercises there. Report on your success with the exercises below. Write in English. (Internetissä on paljon konditionaaliin ja ehtolauseisiin liittyviä harjoituksia. Mene nettisivuille ja tee tehtäviä siellä. Raportoi alle, miten tehtävät onnistuivat. Kirjoita englanniksi.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

 

Konditionaali
Ehtolauseet - todellinen ehto
Ehtolauseet - kuviteltu ehto
Ehtolauseet - toteutumaton ehto
Erilaisia ehtolauseita

 


 

Photo: Flickr / hackNY.org, CC BY-SA 2.0

 

Exercise 4.3 The conditional – Translate

Translate the sentences into English. If you need help with the words, have a look at the dialog and the vocabulary list of this lesson. (Käännä lauseet englanniksi. Jos tarvitset apua sanojen kanssa, käytä hyväksesi osion dialogia ja sanastoa.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10. 

1. Ben haluaisi tienata enemmän.

2. Voisinko lainata sanakirjaasi?

3. Meidän pitäisi käydä asioilla. 

4. Claire saattaisi liittyä seuraamme.

5. En opiskelisi kiinaa.

6. He olisivat tulleet käymään. 

7. Olisiko Emily voinut suunnitella retken?

 

Exercise 4.4 If-clauses – Find and translate

Look at the dialog between Ryan and Ben one more time. How many conditional sentences can you find? Write down one example of type 1 (todellinen ehto), type 2 (kuviteltu ehto) and type 3 (toteutumaton ehto) conditional sentences. Translate your examples into Finnish. (Käy läpi Ryanin ja Benin dialogi vielä kerran. Kuinka monta ehtolausetta löydät tekstistä? Kirjoita yksi esimerkkilause todellisesta, kuvitellusta ja toteutumattomasta ehdosta. Käännä esimerkkilauseet suomeksi.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

Type 1

in Finnish:

Type 2

in Finnish:

Type 3

in Finnish:

Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto