Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 6: An active day

Read and listen to the dialog between Emily and Ryan. Study the vocabulary list below and read the dialog out loud a few times. Then do the exercises. (Lue ja kuuntele Emilyn ja Ryanin dialogi. Käy läpi sanalista ja lue dialogi ääneen muutamia kertoja. Tee sitten tehtävät.)

 

An active day – Text

Listen

It’s seven o’clock in the evening. Ryan and Emily sit in the living room and talk about their days over dinner.

Emily: How was your day? You told me yesterday that you had plans to exercise in the morning.

Ryan: It was great. I went to the gym at half past eight in the morning and worked out with a personal trainer. We ran on a treadmill to warm up and then lifted weights. I even stretched at the end of the workout. The personal trainer told me I will have to exercise regularly and eat healthier if I want to keep in shape. We will meet again tomorrow morning at a quarter to nine to talk about my workout program.

Emily: I had an active day, too. I decided to cycle to work and arrived at twenty to nine! If I had taken the bus, I would have arrived half an hour later at ten past nine. After work I met Jenny. We wanted to play tennis but the tennis court in the center was fully booked. It is open only on weekdays from 11am until 4pm.

Ryan: The sports center I just joined has outdoor courts. If you want, I will call them and book a court for us for tomorrow. What time is it now?

Emily: That would be great. It’s a quarter past seven.

Ryan: The reception closes at half past seven so I should call them right away.

 

Photos: Flickr / Eric Astrauskas & Tulane Public Relations, CC BY 2.0

Vocabulary

 Listen

Lesson 6: An active day
over dinner illallisella, illallisen yhteydessä
at tässä: -lta/-ltä (esim. at nine: yhdeksältä)
past tässä: yli (esim. ten past nine: kymmenen yli yhdeksän
a treadmill juoksumatto
to warm up lämmitellä
to lift nostaa
a weight paino
to strech venytellä
to keep in shape pysyä (hyvässä) kunnossa
a quarter vartti
to arrive saapua
to tässä: vaille (esim. twenty to nine: kaksikymmentä vaille yhdeksän)
a tennis court tenniskenttä
fully täysin, kokonaan
booked varattu
am ennen puoltapäivää
pm puolenpäivän jälkeen
a reception vastaanotto

 

Exercise 6.1 An active day – Questions

Read the dialog one more time and answer the questions below. Write your answers in Finnish. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Lukaise dialogi vielä kerran ja vastaa kysymyksiin. Kirjoita vastauksesi suomeksi. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. Mitä Ryanin treeni sisälsi?2. Mitä Emily teki päivän aikana?3. Mitä Ryan ehdottaa?4. Suomenna seuraavat dialogin kellonajat:

a) It’s a quarter past seven.

b) At half past eight in the morning.

c) From 11am until 4pm.

d) At a quarter to nine.


 

Telling the time

In this lesson we learn to tell the time in English. First, watch the video below. (Tässä osiossa opimme ilmaisemaan kellonaikaa englanniksi. Katso aluksi alla oleva video.)

There are many websites where you can practise telling the time. Visit the websites below and report on your success with the exercises in your learning diary. (Voit harjoitella kellonajan ilmaisemista useilla nettisivuilla. Käy annetuilla nettisivuilla ja kirjoita päiväkirjaan kuinka tehtävien tekeminen onnistui.)

Telling the time 1
Telling the time 2
Telling the time 3
Telling the time 4Photo: Flickr / North Charleston, CC BY-SA 2.0

Exercise 6.2 Telling the time – Match

Match the sentences on the left with the correct time on the right. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Yhdistä vasemmalla olevat lauseet oikealla olevien kellonaikojen kanssa. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. It's three o'clock, A. 9.40
2. It's a quarter past seven. B. 10.20
3. It's twenty to ten. C. 6.45
4. It's half (past) five. D. 4.30
5. It's a quarter to seven. E. 5.30
6. It's half (past) eight. F. 8.30
7. It's noon. G. 12.00
8. It's twenty past ten. H. 9.30
9. It's half (past) four. I. 7.15
10. It's half (past) nine. J. 3.00

 

Exercise 6.3 Telling the time – Translate

Translate the sentences into English. (Käännä lauseet englanniksi.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

1. Mitä kello on Australiassa?

2. Kello on vartin yli kuusi Suomessa.

3. Herään joka aamu puoli kahdeksalta.

4. Menimme kuntosalille neljältä iltapäivällä.

5. Voimmeko tavata kymmentä vaille yhdeksältä aamulla?

6. Vastaanotto sulkeutuu kaksikymmentäviisi yli yhdeksän illalla.

 

Exercise 6.4 Exercising – Vocabulary

In this lesson as well as the previous lesson you learned words you can use when you talk about exercising. Study the vocabulary lists of these two lessons one more time and then check here if you can place the words in the correct sentence. (Opit kuntoiluun liittyvää sanastoa tässä ja edellisessä kappaleessa. Käy näiden kappaleiden sanalistat läpi vielä kerran. Testaa sitten osaatko sijoittaa annetut sanat oikeisiin lauseisiin.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

a treadmill work out strech keep in shape an outdoor court
a membership warm up weights stick to  

1. Did you know that Adam joined the gym again? He just signed up for  yesterday.

2. Do you think he will  his workout program this time?

3. I think so. He has a girlfriend now and he wants to .

4. My brother also started to  when he first met his wife.

5. He used to lift  five times a week. He even bought  so he could run at home.

6. Five times a week! I hope he remembered to  properly before working out.

7. I know that he used to  after running. That’s why he was so flexible back then.

8. I never really liked indoor sports. There is  close to where I live and I play tennis there every Monday.

Photo: Flickr / Your Mildura, CC BY 2.0

 

Exercise 6.5 If-clauses – Writing exercise

Complete the sentences. Pay particular attention to the tenses. (Täydennä lauseet. Kiinnitä erityistä huomiota aikamuotoihin.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

1. If I had more money, .

2. I will call you tomorrow if .

3. She would have visited London if .

4. If the weather is good, .

5. If I were you, .

6. My parents would have liked you if .

Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto