Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lesson 7: What's the date?

Exercise 7.1 Warm up – Celebrations and festivals

In this lesson and the following lesson we talk about celebrations. Do you know what these celebrations and festivals are in Finnish? Write your answers below and click ‘Send’ button to see the correct answers. Please note that the celebrations and festivals are written in lower case letters in Finnish. (Tässä ja seuraavassa osiossa käsitellään juhlia. Tiedätkö mitä nämä juhlat ovat suomeksi? Kirjoita vastauksesi alle ja klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset. Huomioithan, että suomen kielessä juhlapyhät kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

1. May Day

2. Easter

3. Boxing Day

4. Valentine’s Day

5. Midsummer

6. New Year’s Day

7. April Fool’s Day

8. Christmas Day

9. Independence Day

10. Epiphany

11. All Saints’ Day

Photo: Flickr / Praktyczny Przewodnik, CC BY 2.0


 

Read and listen to the dialog between Emily and Jenny. Then study the vocabulary list and make sure you understand the dialog. Read the dialog out loud a few times and do the exercises. (Lue ja kuuntele Emilyn ja Jennyn välinen dialogi. Käy läpi sanalista ja varmista, että ymmärrät tekstin sisällön. Lue dialogi ääneen muutamia kertoja ja tee tehtävät.)

 

What’s the date? – Text

Listen

Emily and her sister Jenny talk on the phone.

Jenny: I really enjoyed playing tennis with you and Ryan the other day. When are you free to play again? I’m free only on Thursdays this week and next.

Emily: Let me see. What is next Thursday’s date?

Jenny: It’s the twenty-eighth of November. Why?

Emily: It’s the fourth Thursday of November so it’s Thanksgiving Day. It’s a national holiday in the United States and the day of giving thanks for the blessings of the past year. Ryan’s parents celebrate Thanksgiving and they invite us for dinner at their house each year.

Jenny: Yes of course, I almost forgot that Ryan’s mum is American. How about in two weeks then, on the fifth of December?

Emily: I’ll be out of town that week but the week after that works for me. How about on the eleventh of December? That’s Wednesday. I could book the court from half past four until half past five.

Jenny: That sounds good. By the way, I’m hosting a dinner party next month. You and Ryan are invited. It will be on the fourteenth of December at seven o’clock so mark it down on your calendar.

Emily: Great, we’ll be there.

Photo: Flickr / Philip Chapman-Bell, BY NC-SA 2.0

Vocabulary

Listen

Lesson 7: What's the date
 the other day jokin aika sitten
 date tässä: päivämäärä
 Thanksgiving Day kiitospäivä
 national kansallinen, maanlaajuinen
 a blessing siunaus, ilonaihe
 to celebrate juhlia
 to invite kutsua
 each joka, jokainen
 out of town matkoilla, poissa kaupungista
 to work tässä: sopia
 by the way muuten
 to host tässä: isännöidä/emännöidä, järjestää
 to mark down merkitä muistiin

 

Exercise 7.2 It's time to celebrate – Questions

Read the dialog one more time and answer the questions below in Finnish. Click ‘Send’ button to see the correct answers. (Lukaise dialogi vielä kerran ja vastaa kysymyksiin suomeksi. Klikkaa Lähetä-painiketta nähdäksesi oikeat vastaukset.)
Tehtävä arvioidaan S/K.


1. Mitä Emily kertoo kiitospäivästä?2. Milloin ja mihin aikaan Emily ja Jenny sopivat pelaavansa tennistä?3. Minne Jenny kutsuu Emilyn ja Ryanin?4. Suomenna seuraavat dialogin päivämäärät:


a) the twenty-eighth of November

b) the fifth of December

c) the fourteenth of December

Photo: Flickr / -Ebelien-, CC BY 2.0

Telling the date

Next, you will learn how to tell the date in English. Watch the video below. (Seuraavaksi opit, kuinka päivämäärä kerrotaan englanniksi. Katso alla oleva video.)

Have a look at this website and revise months and ordinal numbers there. (Kertaa kuukaudet ja järjestysluvut nettisivulla.)
Months and ordinal numbers
 

Visit the websites below and practice telling the date. Report on your success with the exercises in your learning diary. (Harjoittele päivämäärän kertomista alla olevilla nettisivuilla. Kirjoita päiväkirjaan kuinka tehtävien tekeminen onnistui.)
Telling the date 1
Telling the date 2: four set of exercises under "start exercises"

  

Exercise 7.3 Dates – Writing exercise

You translated some celebrations and festivals into Finnish in exercise 7.1. Do you know when they are celebrated? Write out the numbers using words. (Tehtävässä 7.1 käänsit suomeksi muutamia juhlia. Tiedätkö milloin niitä juhlitaan? Kirjoita numerot kirjaimin.)
Tehtävä arvioidaan S/K.

For example: Halloween – Halloween is celebrated on the thirty-first of October. / Halloween is celebrated on October (the) thirty-first.

1. May Day

2. Boxing Day

3. Valentine’s Day

4. New Year’s Day

5. April Fool’s Day

6. Christmas Day

7. Finland’s Independence Day

8. Epiphany

Photo: Flickr / Jessica Spengler, CC BY 2.0

 

Exercise 7.4 Dates, decades and centuries – Writing exercise

Translate the following dates, decades and centuries into English. (Käännä päivämäärät, vuosikymmenet ja vuosisadat englanniksi.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

1. Kahdeskymmeneskolmas lokakuuta.

2. Toinen huhtikuuta.

3. Kahdestoista tammikuuta.

4. Elokuun lopussa.

5. Kesäkuun puolessavälissä.

6. 1970-luvulla.

7. 40-luvulla.

8. 1600-luvulla.

9. 2000-luvulla.

10. 1800-luvun alussa.

 

Exercise 7.5 If-clauses – Fill in

Fill in the following sentences with the correct alternative. (Täydennä lauseet oikealla vaihtoehdolla.) Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4–10.

1. If it doesn’t rain, we  tennis.

2. Would you have come if I  a dinner party?

3. We will go to his party if we  out of town.

4. If I went out more, I  more friends.

5. If she had marked it down, she  his birthday.

6. You wouldn’t be so tired if you  to bed earlier.

Photo: Flickr / Waqas Mustafeez, CC BY 2.0

Otavan Opisto / Marika Amemori


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto