Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

3 Introducing Cindy and Carl

First,  listen to the text and read the text.

Then see if you understand everything in it. Use the vocabulary list below to help you if necessary. Next, practice reading the text out loud and then record yourself reading it in Exercise 3.1. After that, let's write in Exercises 3.2 and 3.3!

(Kuuntele ensin teksti äänitiedostosta, ja lue teksti. Tarkista, ymmärrätkö koko tekstin. Mikäli tarpeen, käytä apunasi sanalistaa. Harjoittele lukemaan teksti ääneen, ja äänitä sitten lukemisesi harjoitustehtävässä 3.1. Sen jälkeen kirjoittamaan tehtävissä 3.2 and 3.3!)

 

TEXT

Cindy and Carl live in a small suburb. They work long days, and in the evenings they like to watch TV or read newspapers and magazines. Sometimes friends come over at the weekends to have dinner and to watch a movie. One evening Carl and Cindy are watching a health program, which is mainly about people not getting much exercise. Those people also have poor eating habits. Carl and Cindy understand that the program could easily be about them.

 
VOCABULARY

suburb - lähiö
come over – tulla käymään
health - terveys
exercise – harjoitus, harjoittelu, kuntoilu, liikunta; harjoitella, kuntoilla, treenata
poor – huono, heikko, köyhä, kurja, parka
habit – tapa, tottumus
eating habits - ruokailutottumukset
be about – olla kyse, kertoa jostakin

 

Exercise 3.1 

Reading Practice

Record yourself reading the text about Cindy and Carl and save the sound file in the box below. (Lue teksti ääneen, ja tallenna se äänitiedostoksi omalle koneellesi. Tallenna sen jälkeen tiedosto Muikkuun.)
Tehtävä arvioidaan S/K.


 

      

        

   Photo by mela sogono                          Photo by franklieb               Photo by DRB62                 

 

Exercise 3.2   

Cindy and Carl's Lifestyle - Text Review

How would you describe Cindy and Carl's lifestyle in your own words? Write 2 - 3 sentences in English below. (Miten kuvailisit Cindyn ja Carlin elämäntapaa omin sanoin parilla kolmella virkkeellä?)
Tehtävä arvioidaan S/K.

 

Exercise 3.3  

My Lifestyle - Writing Exercise

Now write something about your own lifestyle in English. Try to use many adjectives and adverbs. You can use the list of adjectives from Lesson 1. Warm-up. 
(Kirjoita jotain omista elintavoistasi / elämäntyylistäsi. Yritä käyttää useita adjektiiveja ja adverbeja. Voit käyttää apuna kappaleen 1. adjektiivilistaa.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.
 
 
 

 

Exercise 3.4

Comparatives and Superlatives - Adjectives

Write the comparative and superlative forms of the adjectives. (Täydennä adjektiivien komparatiivi- ja superlatiivimuodot.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

  Comparative Superlative
1. poor
2. healthy
3. good
4. nutritious
5. big
6. important
7. dark
8. bad
9. pretty
10. far

 

 

  Photo by prakhar

© Heli Viitanen, Marika Amemori

© 2015 Otavan Opisto