Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

9 Lifestyle Changes

This time you will practice your reading, writing and grammar. Listen to the text first, then write down and record your own thoughts about what is good or bad for one's health in Exercise 9.1. (Tällä kertaa harjoitellaan lukemista, kirjoittamista ja kielioppia. Kuuntele teksti ensi, kirjoita sitten omia ajatuksiasi siitä, mikä on hyväksi ja haitaksi ihmisen terveydelle harjoituksessa 9.1.)

TEXT

Cindy sleeps for a long time, which makes her feel much better. When Carl comes home, they have a light dinner that Carl makes. Then they sit down to watch TV as usual. Cindy remembers her doctor’s suggestions about exercising more and following a healthy diet.

Cindy: Carl, I think we need to start an exercise program. I am tired of being sick so often. Maybe we need to watch what we eat, too.
Carl: I totally agree. The lifestyle that we are leading is not good for us. I am so out of shape! And I am tired of gaining weight. It is depressing. In fact, I’m a bit bored, too. We need to do more ourselves and not just watch how other people do things on TV. When I was waiting to see the dentist, I thought of several reasons why we should do things differently. I even wrote a list!
 
Cindy and Carl talk about the list for a long time. They talk about heart disease, high blood pressure, diabetes, and many other problems that they might develop. But how can they get started, keep it going and not quit in two weeks, if not sooner? What would be a good plan that would work for them?
 
Carl: I want to live a long life, enjoy it, and be happier. I have been thinking about something for a while. Maybe we can get a dog and start walking regularly. What do you think?
Cindy: Hmmm. I have a better idea: let’s get two dogs. The more the merrier!
Carl: That’s fine with me. We need an exciting hobby that will take us outdoors and into some fresh air. Maybe we would get to know more people, too. Did you know there is a new veterinarian across the street from the dentist’s? It is called Lakeview Animal Hospital.
Cindy: That would be convenient. This is going to be fun! Let’s get on the Internet and start looking for “our” dogs. I don’t really want to wait for tiny puppies to grow big enough to go everywhere with us. I suggest we get two adults that we can take for walks as soon as we get them.
Carl: Why not! I’ll get the laptop – unless your head hurts too much?
Cindy: I feel much better already!
                                         
                                                                                                                Photo by jemrowell                                                        
                                                                                                             

VOCABULARY

lifestyle – elämäntapa, -tyyli
as usual – kuten tavallista
suggestion – ehdotus
follow – seurata, noudattaa
agree – olla samaa mieltä, hyväksyä
lead a lifestyle – elää (jollain) tavalla / tyylillä
be out of shape – olla rapakunnossa
gain – saada lisää, hankkia, saavuttaa
weight – paino
gain weight – lihoa
depressing – masentava
bored – ikävystynyt, kyllästynyt
reason – syy, peruste, järki, järkeillä
enthusiastically – innokkaasti, innostuneesti
heart disease – sydänvika
blood pressure – verenpaine
quit – lopettaa, luopua, jättää
regularly – säännöllisesti,
merry – iloinen
exciting – jännittävä
veterinarian – eläinlääkäri
convenient – kätevä, käytännöllinen                                                                                                                                                                 

 

Exercise 9.1

Lifestyle Choices - Writing and Reading Exercise

First, practice your spoken skills by reading the text Lifestyle Changes out loud a couple of times. Are there any words you don't know how to pronounce? Use the http://dictionary.reference.com/ audio clips or any other online dictionary to help you with those. (Harjoittele suullista kielitaitoasi ensi lukemalla teksti ääneen muutaman kerran. Osaatko ääntää kaikki sanat. Voit käyttää apuna jonkin nettisanakirjan ääntämisohjeita.)

Next, write down some reasons why something is good or bad for your health. For example, you can write something like this:

(Kirjoita sitten syitä, miksi jokin on terveellistä tai haitallista terveydelle. Voit kirjoittaa esimerkiksi jotain tämän tapaista:)  

1. More ­­­_____ is good for you because...
2. Less _____ is good for you because…
3. More _____ is better because...
4. Less ____ is better because...

Finally, record what you wrote here and save the sound file in the box below. (Lopuksi äänitä kirjoittamasi virkkeet äänitiedostoksi omalle koneellesi. Tallenna tiedosto sen jälkeen Muikkuun.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

   

 

Exercise 9.2

Lifestyle Choices - Writing Exercise

 Write five sentences where you compare
- training and exercise
- being sick
- health care

using the comparative and superlative forms of adjectives and adverbs of your choice.

(Kirjoita viisi virkettä, joissa käytät valitsemiesi adjektiivien ja adverbien komparatiivi- ja superlatiivimuotoja. Kirjoita virkkeet seuraavista aiheista:

- treenaaminen ja liikunta
- sairastaminen
- terveydenhoito.)

Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

Exercise 9.3

Lifestyle Choices - Translate

Translate the following sentences into English. (Käännä virkkeet.)
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

1. Jay oli kyllästynyt olemaan rapakunnossa.


 

2. On monta hyvää syytä harrastaa liikuntaa säännöllisesti.


 

3. Mittautan verenpaineeni kerran kuussa.
 

4. Eläinlääkäri kirjoitti reseptin Susanin koiralle.


5. Carlilla on huomenna tapaaminen aivan terveyskeskuksen vieressä.


 

6. Milloin olet viimeksi käynyt lääkärissä?
 

7. Alice on allerginen monille eläimille.


 

8. Ota yskänlääkettä kolmesti päivässä.


9. Minun ei ole koskaan tarvinnut soittaa hätänumeroon.
 

10. Millaiset ensiaputaidot sinulla on?


11. Felicia loukkasi selkänsä auto-onnettomuudessa viime talvena.


12. Ei ole kovin vaikeaa noudattaa terveellistä ruokavaliota.
 

 


Exercise 9.4

Lifestyle choices – Composition

Your last task is to practice your writing skills and write a composition of about 100-150 words in English. Choose one of the three titles below. (Kurssin viimeisessä tehtävässä harjoittelet kirjoittamista. Tehtävänäsi on kirjoittaa noin 100-150 sanan essee englanniksi. Valitse yksi alla olevista kolmesta otsikosta).
Tehtävä arvioidaan arvosanalla 4-10.

 

1. A healthy lifestyle
Write about a healthy lifestyle. What is it like? What do you need to do to stay healthy. Do you have a healthy lifestyle?

2. Lifestyle changes
Do you have an unhealthy lifestyle? What can you do differently to become healthier?

3. My favourite sport
It is very important to do sports regularly. Write about your favourite sport. Why do you like this sport? How often do you practice it?

Submit your composition below.

Photo by Black Glenn

© Heli Viitanen, Marika Amemori

© 2015 Otavan Opisto