Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

3b Kielioppia

 

  Kuva Hey Paul

 

Osa 1

Infinitiivit ja –ing –muodot

 
Kun verbi seuraa toista, se on joskus infinitiivissä ja joskus -ing –muodossa. Infinitiivin tunnistaa to-partikkelista verbin edessä. Esimerkkejä: 
 
I want to see a musical. (want + infinitiivi)
I enjoy seeing musicals. (enjoy + V/ing)
 
 
Kumpi muoto valitaan riippuu ensimmäisestä verbistä. Yleensä jälkimmäinen verbi on infinitiivimuodossa. On kuitenkin joukko verbejä, joiden jälkeen tuleva verbi on -ing -muodossa. Tässä on lista yleisimmistä: 
 
admit, appreciate, avoid, consider, deny, dislike, enjoy, fancy, feel like, finish, forgive, give up, can't help, imagine, involve, keep, mention, mind, miss, postpone, practise, put off, quit, report, risk, can't stand, suggest, understand
 
Muutama esimerkki:
 
Sheila considered having a second job.
Do you feel like going to the theater?
I can't help liking his silly movies.
I can't stand having to wait long. 
 
 
Joitakin verbejä voi seurata kumpi tahansa muoto niin, että merkitys pysyy lähes samana. Tällaisia verbejä ovat esimerkiksi
 
begin, start, continue, hate, like, love, prefer, propose
 
I like to act in musicals.
I like acting in musicals.
I prefer reading books.
I prefer to read books.
 
 
Käytä -ing -muotoa seuraavien ilmausten kanssa 
 
 
 feel like, there is nothing like, be busy, be used to, be worth

I don’t feel like going out.
The children were busy rehearsing their roles.
Mark is used to singing the solos. 

 
Pidä myös mielessä come ja go kun puhutaan toiminnasta.
 
Would you like to go dancing with me?
Would you like to come shopping with me?
 
 
Kertauksena katsele tämä opetusvideo 
 
Testaa vielä osaamisesi täällä 

 Kuva Alissa Plant

 

Osa 2

Indefiniittipronominit

Indefiniittipronominit ilmaisevat määrää. Ne voivat olla adjektiivisia tai substantiivisia.
Adjektiivisia ovat esimerkiksi
 some, any, everyno
 ja niiden substantiivisia johdannaisia ovat
someone, somebody, something
anyone, anybody, anything
everyone, everybody, everything
no one, nobody, nothing
 
Näistä –one ja –body –loppuiset viittaavat ihmisiin ja -thing -loppuiset asioihin ja esineisiin.
Muita indefiniittipronomineja ovat mm. 
each, both, another, other, others, all
each on sekä adjektiivinen että substantiivinen mutta aina yksikössä viitaten jokaiseen erikseen 
Please give each (person) a text book.
 both on myös substantiivinen ja adjektiivinen
Please give both (students) a text book.
another on aina yksiköllinen mutta other voi olla yksiköllinen tai monikollinen; molemmat ovat adjektiivisia
Here is another text book.
Here is the other text book.
Here are other text books.
 others on substantiivinen ja viittaa ihmisiin (= other people) 
We got our books but the others did not get theirs yet.
 all esiintyy monikkojen edellä merkityksessä kaikki 
All text books were handed out.
 ja merkityksessä koko yksikön + määräisen artikkelin tai possessiivipronominin edellä 
We will use those text books all the time.

Opettele myös nämä sanonnat
one – the other = toinen – toinen
some – others = toiset – toiset 
some – the others = toiset – (kaikki) toiset
one another / each other = toinen toistaan
 Muita määrää ilmaisevia sanoja ovat mm. 
much, many, several, whole
Seuraavaksi kielioppikertausta ja kuunteluharjoittelua (USAn etelävaltioiden murretta):
 
Harjoittele indefiniittipronomija näillä nettisivuilla:

Ja sitten tavoitteellinen loppukevennys:

 

Kuva Declan Jewell

 

Osa 3

Artikkelit ja erisnimet

Erisnimillä tarkoitetaan ihmisten, paikkojen, organisaatioiden ja vastaavien nimiä. Artikkelien käytöstä erisnimien kanssa on paljon sääntöjä. Yleisesti ottaen, jos artikkelia käytetään, se on määräävä artikkeli the.  

Sääntöjä on paljon, mutta niin on poikkeuksiakin. Helpointa on yksinkertaisesti opiskella perussäännöt ja opetella ulkoa poikkeukset.


Ei artikkelia

ihmisten nimien kanssa
 
Timothy, Carolyn, John Irving, Margaret Atwood
 
sanojen / tittelien  Mr., Ms., President, King, Queen, Uncle, Aunt, jne.  kanssa, kun ne kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja ne esiintyvät nimen edessä
 
President Halonen >< the president   
Queen Elisabeth >< the queen of rock n’ roll
 
yritysten nimien edessä
 
Sony, Dreamworks, MGM, Warner Brothers
 
kun kyseessä on lentokentän, aseman tai vastaavan paikan nimi
 
Kennedy Airport, Waterloo Station
 
jos kaupan, ravintolan, pankin, kirkon yms. nimi sisältää muun erisnimen (ihmisen tai paikan)
 
McDonald’s, Macy’s, Harrods
St. Paul’s Cathedral, St. Mary’s Church
 
järvien ja vuorien nimissä
 
Lake Michigan, Mount Everest
 
 
Seuraavissa on poikkeuksia
 
Näissä paikannimissä  ei yleensä käytetä artikkelia: kaupungit, alueet, maat, maanosat ja saaret
 
Manchester, Melbourne, California, Ireland, Corsica,
Northern Finland, South America
 
Poikkeus:  Jos maan nimessä on States, Kingdom, Republic
                            
the United States, the United Kingdom, the Republic of Finland
 
Yleensä artikkelia ei tule katujen, teiden, aukioiden, puistojen yms. nimiin
                            
Downing Street, Fifth Avenue, Piccadilly Circus, Central Park
 
Poikkeukset:
the Strand, the Mall
 
 
MUTTA KÄYTÄ ARTIKKELIA THE NÄISSÄ
 
Kanaalien, jokien, merien ja valtamerien nimet
 
the Panama Canal, the Amazon, the Mediterranean (Sea), the Pacific Ocean
 
Monikolliset perheiden, maiden, saarien ja vuoristojen nimet
 
the Clintons, the Netherlands, the Bahamas, the British Isles, the Alps
 
Jos nimessä esiintyy prepositio of
 
the Tower of London, the Statue of Liberty, the University of Maryland
 
 
Kun kyseessä on hotelli, ravintola, teatteri, elokuvateatteri, museo, laiva, sanomalehti tai organisaatio
 
the Ritz (Hotel), the Royal Theatre, the British Museum, the Tate Gallery,
the White House, the Titanic, the Washington Post,
the European Union, the United Nations
 
 
Mutta erityisesti rakennusten ja vastaavien nimissä on paljon vaihtelua
 
London Zoo, the San Diego Zoo, London Aquarium, Buckingham Palace,
the Empire State Building,  the Eiffel Tower, the London Eye
 

 Seuraavaksi kertausta ja kuunteluharjoittelua.

Testaa osaamisesi näillä sivuilla 

 

 

© Heli Viitanen

© 2015 Otavan Opisto