Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

4.1 Euroopan väkiluku ja väestön sijoittuminen

Euroopan yhteenlaskettu väkiluku on noin 700 miljoonaa. Luku vaihtelee sen mukaan, mitkä maat lasketaan kuuluviksi Eurooppaan.

Asutuksen sijoittuminen Euroopassa selviää parhaiten väestöntiheyskartan avulla. Väestöntiheydeksi kutsutaan lukua, joka ilmaisee, montako henkilöä asuu yhdellä neliökilometrillä.

Euroopan väestöntiheyttä voidaan tarkastella SEDAC:n (the Socioeconomic Data and Applications Center) sivujen maailman väestöntiheyskartasta. Zoomaa kartta Eurooppaan. Karttaa voi tarkastella lähempää ja kauempaa plus- ja miinuspainikkeista ja karttakuvaa voi siirtää liikuttamalla sitä hiirellä. Oikealta pääsee valitsemaan, mitkä tiedot haluaa nähdä kartalla. Vaihtoehdot, joiden perässä lukee ”Estimates”, tarkoittavat ennusteita, muut taas ovat toteutuneita väestöntiheyslukuja. Valitse oikealta kohdan Population Density 2000 eli väestöntiheys vuonna 2000. Eri väriluokat kertovat, kuinka monta henkilöä on yhdellä neliökilometrillä. Mitä enemmän kartalla näkyy ruskeaa, sitä tiheämpää asutus on. Joistakin Balkanin alueen maista ei ole tarkkoja tietoja saatavilla, ja siksi koko maa on väritetty yhdellä värillä

Kartalta huomataan, että asutus on erityisen tiheää Saksassa, Alankomaissa, Belgiassa ja Etelä-Englannissa. Euroopan tiheästi asutuilla alueilla on pitkä asutushistoria. Euroopan ensimmäinen asutus keskittyi jokilaaksoihin, joiden maa soveltui hyvin viljelyyn. Myöhemmin asutus sijoittui erityisesti teollisuuden raaka-aineiden läheisyyteen.

Suurten kaupunkien kohdalla näkyy kartalla suuret asutuskeskittymät. Katso esimerkiksi Ranskaa. Suuret kaupungit näkyvät kartassa ruskeina täplinä. Pääkaupunki Pariisi on levinnyt tähden muotoon, kun asutusta on sijoittunut pääteiden varsille. Katso tarkemmin Saksan aluetta. Huomaat, että suuret kaupungit ovat liittyneet yhteen megalopoleiksi.

Euroopan harvimmin asutut alueet ovat kylmiä alueita, vaikeakulkuisia vuoristoja ja aavikoita. Laajat yhtenäiset harvimmin asutut alueet löytyvät Pohjois-Euroopasta. Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Venäjän pohjoisosissa sekä Islannissa asutus on harvaa, ja asukkaita on vain 1-5 henkilöä neliökilometrillä.

Kaupungit ovat paitsi asutuksen myös kulttuurin ja talouden keskittymiä. Kaupungistuminen tarkoittaa kaupunkiväestön osuuden kasvua koko väestöstä. Kaupunkien kasvun kiihtyminen alkoi teollisen vallankumouksen yhteydessä 1700-luvulla. Teollisuus synnytti kaupunkeihin työpaikkoja, ja uudet työpaikat houkuttelivat väestöä maalta kaupunkiin. Nykyisin noin puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa.

Euroopassa kaupungeissa asuvien osuus koko väestöstä vaihtelee Slovenian, Slovakian, Moldovan ja Bosnia-Herzegovinan n. 50 prosentista Belgian 97 prosenttiin (Lähde: CIA World Fact Book). Tyypillisesti Euroopan maissa noin 60-75 % väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupunkiväestön osuus on hyvin suuri Belgian lisäksi esimerkiksi Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Alankomaissa ja Hollannissa. Megapoleja eli yli kymmenen miljoonan asukkaan kaupunkeja Euroopassa ovat Pariisi ja Moskova. Myös Lontoo lasketaan megapoliksi, jos esikaupunkien väkiluvut lasketaan mukaan.

Kaupungeilla on monenlaisia ympäristövaikutuksia. Kaupunkeihin on keskittynyt paljon liikennettä, joten ilmanlaatu on usein huono. Toisaalta tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa tehokkaan julkisen liikenteen.

Pariisi on yksi Euroopan megapoleista eli yli kymmenen miljoonan asukkaan kaupungeista.
(Kuva: Wikimedia Commons / Myrabella, CC BY-SA 3.0)

 

Arvioitava tehtävä: Euroopan 8 suurinta valtiota väestömäärältään

Etsi internetistä tietoa seuraavaan kysymykseen:

Mitkä ovat Euroopan 8 suurinta valtiota väestömäärältään? Ovatko samat valtiot Euroopan suurimpia myös väestötiheydeltään? Mitä tämä kertoo näistä maista?

Huomaa, että kysymys koskee vain Euroopan, ei koko maailman, valtioita.

Opettaja arvioi tämän tehtävän.


Arvioitava tehtävä: Euroopan väestöntiheyskartan tulkinta

Valitse SEDAC:n (the Socioeconomic Data and Applications Center) sivujen maailman väestöntiheyskartasta (linkki: http://sedac.ciesin.columbia.edu/maps/client) oikealta Population Density 2000 eli väestöntiheys vuonna 2000.

Eri väriluokat kertovat, monta henkilöä on yhdellä neliökilometrillä. Karttaa voi tarkastella lähempää ja kauempaa plus- ja miinuspainikkeista ja karttakuvaa voi siirtää liikuttamalla sitä hiirellä.

Kerro sen perusteella Euroopan alueita, joissa on

a) hyvin alhainen väestöntiheys (valitse kolme aluetta). Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että nämä alueet ovat vähälukuisia?

b) väestöntiheys on suurta (valitse kolme aluetta). Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että väestönmäärä on suuri näillä alueilla?

Opettaja arvioi tämän tehtävän.

 

 

© Otavan Opisto / Salla Lindström, tehtävät Heikki Koponen


Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä - Tarttuva 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä. Mahdollisesti lisenssin ulkopuolelle jäävät oppimateriaalin osat on merkitty erikseen.

© 2015 Otavan Opisto