Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Mitä historia on?

Mitä historia on? Historiallisen tiedon luonne

Historia-sanalla tarkoitetaan mennyttä aikaa tapahtumineen ja ilmiöineen, kertomusta tai esitystä menneisyydestä sekä mennyttä aikaa tutkivaa tieteenalaa, historiantutkimusta. Saavuttaakseen syvemmän ja laajemman kuvan menneisyydestä ja siinä tapahtuneista asioista, historiantutkija voi hyödyntää monia aputieteitä.

Historian lähitieteitä ovat esimerkiksi taiteentutkimus, musiikkitiede, arkeologia ja yhteisöjen toimintatapoja tutkiva antropologia. Halutessaan tarkentaa menneisyyden oloista hahmottuvaa kuvaa, historiantutkija voi tarkastella tutkimuskohdettaan esimerkiksi ympäristö- tai naishistoriallisesta näkökulmasta, jolloin tutkimusaiheesta voi sukeutua esiin uusia puolia.
Lisätietoa: Historia selitettynä Wikipediassa

© 2015 Otavan Opisto