Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Suomesta tulee osa Ruotsia

Suomi liitettiin osaksi Ruotsin valtakuntaa 1150-luvulla ja kuului siihen vuoteen 1809 saakka. Ruotsin vallan vakiintuminen Suomessa tarkoitti historiallisen ajan ja keskiajan alkamista ja Suomen kristillistämistä. Suomesta tuli osa roomalaiskatolista kristikuntaa ja läntistä kulttuuripiiriä. Suomen valloittamisen taustalla olivat Ruotsin ja Venäjän ja lännen ja idän kirkkojen valtataistelut ja Suomeen kohdistama taloudellinen kiinnostus. Ruotsin ja roomalaiskatolilaisuuden vaikutusta on tutkimusten mukaan esiintynyt Suomessa jo ennen lopullisia liittämistoimenpiteitä. Ruotsin vallan vakiinnuttaminen Suomessa tapahtui asuttamalla ja linnoittamalla alueita ja käynnistämällä kirkon toiminta Suomessa. Väestönkasvu johti asukkaiden siirtymiseen harvemmin asutuille alueille ja siten asutus levisi laajemmalle uusille seuduille.

Suomalaisten elinkeinoksi alkoi vakiintua maatalous. Pyynti ja kalastus siirtyivät sivuelinkeinon asemaan. Ohraa, ruista ja kauraa viljeltiin niin pelloilla kuin metsistä hakatuilla kaskimailla.

Suomeen perustettiin keskiajalla kuusi kaupunkia, joista Turku oli ensimmäinen. Kaupungit olivat alunperin tunnettuja ja vilkkaita markkinapaikkoja, joissa maata viljelevä väestö myi esimerkiksi valmistamiaan käsitöitä. Kaupunkeja perustettaessa otettiin vaikutteita ns. hansakaupungeista. Lähimmät olivat Tallinna ja Gotlannissa sijaitseva Visby. Suomen tärkeimmät vientituotteet olivat kala, pellavasta kudottu palttina sekä sarka. Tuontitavaroista merkittävin oli suola.

Keskiajan ihminen piti maailmaa arvaamattomana ja selitti ympäristönsä hänelle asettamia haasteita taika- ja muinaisuskon avulla kirkon opeista huolimatta.

© 2015 Otavan Opisto