Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Peruskoulu


Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

äi1 - Suomen kielen ja kirjallisuuden perusteet (OPS 2018)

äi2 - Monimuotoiset tekstit (OPS 2018)

äi3 - Tekstien tuottaminen ja tulkitseminen (OPS 2018)

äi4 - Äidinkieli ja kulttuuri (OPS 2018)


Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

s21 - Opiskelutaitojen vahvistaminen (OPS 2018)

s22 - Luonnontieteen tekstit tutuiksi (OPS 2018)

s23 - Yhteiskunnallisten aineiden tekstit tutummiksi (OPS 2018)

s24 - Median tekstejä ja kuvia (OPS 2018)

s25 - Tiedonhankintataitojen syventäminen (OPS 2018)

s27 - Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen (OPS 2018)

s28 - Kaunokirjalliset tekstit tutuiksi (OPS 2018)

s29 - Kulttuurinen moninaisuus - moninainen kulttuuri (OPS 2018)


Ruotsi

rub1 - Kielitaidon alkeet: Lähtökohtia ruotsin opiskelulle (OPS 2018)

rub2 - Kielitaidon alkeet: Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa (OPS 2018)

rub3 - Kielitaidon alkeet: Vuorovaikutus asiointitilanteissa (OPS 2018)

rub4 - Kielitaidon alkeet: Selviytyminen muodollisemmista tilanteista (OPS 2018)

rub5 - Kielitaidon alkeet: Palvelu- ja viranomaistilanteet (OPS 2018)

rub6 - Kielitaidon alkeet: Ajankohtaiset ilmiöt (OPS 2018)


Englanti

ena1 - Kehittyvä kielitaito: Työelämässä toimiminen ja muita muodollisia tilanteita (OPS 2018)

ena2 Kehittyvä kielitaito: Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen (OPS 2018)

ena3 - Kehittyvä kielitaito: Kertomuksia minusta ja ympäristöstäni (OPS 2018)

ena4 - Kehittyvä kielitaito: Ajankohtaiset ilmiöt (OPS 2018)

ena5 - Kulttuurikohtaamisia (OPS 2018)

ena6 - Globaalienglanti (OPS 2018)

ena7 - Liikkuvuus ja kansainvälisyys (OPS 2018)

ena8 - Avaimet elinikäiseen kieltenopiskeluun (OPS 2018)

ena9 - Perusopetuksen nivelvaiheen kurssi 1 (OPS 2018)


Matematiikka

ma1 - Luvut ja laskutoimitukset

ma2 - Luvut ja laskutoimitukset II (OPS 2018)

ma3 - Lausekkeet (OPS 2018)

ma4 - Yhtälöt (OPS 2018)

ma5 - Geometria (OPS 2018)

ma6 - Prosentit (OPS 2018)

ma7 - Funktiot ja tilastot (OPS 2018)

ma8 - Geometria ja trigonometria (OPS 2018)


Fysiikka

fy1 - Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä (OPS 2018)


Kemia

ke1 - Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä (OPS 2018)

Biologia

bi1 - Mitä elämä on? (OPS 2018)

bi2 - Kaupunkiekologia ja kestävä tulevaisuus (OPS 2018)

bi3 - Ihminen (OPS 2018)


Maantieto

ge1 - Muuttuva maapallo ja kestävä tulevaisuus (OPS 2018)
ge3 - Maapallo ihmisen elinympäristönä (OPS 2018)

ge4 - Eurooppa (OPS 2018)


Terveystieto

te1 - Terve elämä (OPS 2018)


Uskonto

ue1 - Uskonnot maailmassa


Elämänkatsomustieto

et1 - Katsomukset ja ihmisoikeudet


Historia

hi1 - Suomen historian käännekohdat (OPS 2018)Yhteiskuntaoppi

yh1 - Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS 2018)

yh2 - Työelämän tuntemus ja oma talous (OPS 2018)

AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto