Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Peruskoulu

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

äi1 - Suomen kielen ja kirjallisuuden perusteet (OPS 2018)

äi2 - Monimuotoiset tekstit (OPS 2018)

äi3 - Tekstien tuottaminen ja tulkitseminen (OPS 2018)

äi4 - Äidinkieli ja kulttuuri (OPS 2018)

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

s21 - Opiskelutaitojen vahvistaminen (OPS 2018)

s24 - Median tekstejä ja kuvia (OPS 2018)

Ruotsi

rub1 - Kielitaidon alkeet: Lähtökohtia ruotsin opiskelulle (OPS 2018)

rub2 - Kielitaidon alkeet: Perusviestintää arkipäivän sosiaalisissa tilanteissa (OPS 2018)

rub3 - Kielitaidon alkeet: Vuorovaikutus asiointitilanteissa (OPS 2018)

rub5 - Kielitaidon alkeet: Palvelu- ja viranomaistilanteet (OPS 2018)

Englanti

ena1 - Kehittyvä kielitaito: Työelämässä toimiminen ja muita muodollisia tilanteita (OPS 2018)

ena2 Kehittyvä kielitaito: Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen (OPS 2018)

ena3 - Kehittyvä kielitaito: Kertomuksia minusta ja ympäristöstäni (OPS 2018)

Matematiikka

ma3 - Lausekkeet (OPS 2018)

ma4 - Yhtälöt (OPS 2018)

ma5 - Geometria (OPS 2018)

ma6 - Prosentit (OPS 2018)

ma7 - Funktiot ja tilastot (OPS 2018)

ma8 - Geometria ja trigonometria (OPS 2018)

Biologia

bi1 - Mitä elämä on? (OPS 2018)

bi3 - Ihminen (OPS 2018)

Maantieto

ge1 - Muuttuva maapallo ja kestävä tulevaisuus (OPS 2018)

Terveystieto

te1 - Terve elämä (OPS 2018)

Uskonto

ue1 - Uskonnot maailmassa

Elämänkatsomustieto

et1 - Katsomukset ja ihmisoikeudet


Historia

hi1 - Suomen historian käännekohdat (OPS 2018)

AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto