Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Internetixin kurssitarjonta

Tiedot päivitetty: 7.3.2016

Peruskoulukurssit
Lukiokurssit
Muut kurssit

Peruskoulukurssit

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

pakolliset kurssit:

 • äi2 - Tekstien rakenteita ja merkityksiä
 • äi3 - Tekstien erittelyä ja tulkintaa
 • äi4 - Suomen kielen ja kirjallisuuden ominaispiirteitä

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

pakolliset kurssit:

 • s21 - Suomen kielen perusteiden varmentaminen
 • s22 - Luonto ja vapaa-aika, tekniikka ja ympäristö
 • s23 - Suomen työelämän ja julkisen elämän käytänteitä
 • s24 - Suomalainen kulttuuri ja yhteiskuntaelämä

Ruotsi

pakolliset kurssit:

 • rub1 - Perhe ja lähiympäristö
 • rub2 - Sosiaaliset verkostot
 • rub3 - Asioiminen ja palveluiden käyttö
 • rub4 - Erilaisia elinympäristöjä
 • rub5 - Vapaa-aika ja harrastukset
 • rub6 - Työ ja opiskelu

Englanti

pakolliset kurssit:

 • ena1 - Perhe ja lähiympäristö
 • ena2 - Sosiaaliset verkostot
 • ena3 - Asioiminen ja palveluiden käyttö
 • ena4 - Erilaisia elinympäristöjä
 • ena5 - Vapaa-aika ja harrastukset
 • ena6 - Työ ja opiskelu
 • ena7 - Terveys ja hyvinvointi
 • ena8 - Kulttuuri ja kansainvälisyys

Matematiikka

pakolliset kurssit:

 • ma1 - Luvut ja laskutoimitukset I
 • ma2 - Luvut ja laskutoimitukset II
 • ma3 - Lausekkeet ja yhtälöt
 • ma4 - Yhtälöt ja lukujonot
 • ma5 - Funktiot
 • ma6 - Geometria
 • ma7 - Geometria ja trigonometria
 • ma8 - Todennäköisyys ja tilastot

valinnaiset kurssit:

 • ma9 - Lausekkeita ja yhtälöitä II

Biologia

valinnaiset kurssit:

 • bi1 - Elämä ja evoluutio
 • bi2 - Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu
 • bi3 - Ihminen


Maantieto

valinnaiset kurssit:

 • ge1 - Kotiplaneettamme Maa
 • ge2 - Eurooppa
 • ge3 - Suomi maailmassa


Kemia

valinnaiset kurssit:

 • ke1 - Ilma ja vesi
 • ke2 - Raaka-aineet ja tuotteet

Fysiikka

valinnaiset kurssit

 • fy1 - Liike ja työ
 • fy2 - Värähdysliike ja lämpö
 • fy3 - Sähkö ja luonnonrakenteet


Uskonto (ev.lut.)

pakolliset kurssit:

 • ue1 - Kirkko ja suomalainen katsomusperinne

valinnaiset kurssit:

 • ue2 - Raamattutieto

Elämänkatsomustieto

pakolliset kurssit:

 • et1 - Elämänkatsomuksen perusteet

Historia

valinnaiset kurssit:

 • hi1 - Esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen


Yhteiskuntaoppi

valinnaiset kurssit:

 • yh1 - Yhteiskuntatiedon perusteet
 • yh2 - Taloustiedon perusteet


Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaiset kurssit


Terveystieto

koulukohtaiset valinnaiset kurssit:

 • te3 - Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri


Lukiokurssit

Aikuislukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä

pakolliset kurssit:

 • ÄI1 - Tekstien rakenteita ja merkityksiä
 • ÄI2 - Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
 • ÄI3 - Tekstit ja vaikuttaminen
 • ÄI4 - Teksti, tyyli ja konteksti
 • ÄI5 - Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • ÄI6 - Tekstitaitojen syventäminen
 • ÄI8 - Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
 • ÄI9 - Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • ÄI11 - Kaunokirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

pakolliset kurssit:

 • S21 - Perusteet hallintaan
 • S22 - Kieli käyttöön
 • S23 - Kielellä vaikutetaan
 • S24 - Tekstitaidot kuntoon

Ruotsi

pakolliset kurssit:

 • RUB1 - Opiskelu ja vapaa-aika
 • RUB2 - Arkielämää Pohjoismaissa
 • RUB3 - Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
 • RUB4 - Elämää yhdessä ja erikseen
 • RUB5 - Elinympäristömme

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • RUB7 - Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • RUB8 - Ruotsin nollakurssi
 • RUB10 - Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä

Englanti

pakolliset kurssit:

 • ENA1 - Minä ja muut
 • ENA2 - Viestintä ja vapaa-aika
 • ENA3 - Opiskelu ja työ
 • ENA4 - Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
 • ENA5 - Kulttuuri
 • ENA6 - Tiede, talous ja tekniikka

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • ENA7 - Luonto ja kestävä kehitys

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • ENA9 - Englannin nollakurssi
 • ENA10 -Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
 • ENA11 - Abikurssi

Espanja (B3-oppimäärä)

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • EAB31 - Hyvää päivää, hauska tutustua
 • EAB32 - Näin asiat hoituvat
 • EAB33 - Vapaa-aika ja harrastukset
 • EAB34 - Meillä ja muualla
 • EAB35 - Ennen ja nyt
 • EAB36 - Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Italia (B3-oppimäärä)

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • IAB31 - Hyvää päivää, hauska tutustua
 • IAB32 - Näin asiat hoituvat

Ranska (B3-oppimäärä)

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • RAB31 - Hyvää päivää, hauska tutustua
 • RAB32 -Näin asiat hoituvat
 • RAB33 - Vapaa-aika ja harrastukset
 • RAB34 - Meillä ja muualla
 • RAB35 - Ennen ja nyt
 • RAB36 - Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Saksa (B3-oppimäärä)

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • SAB31 - Hyvää päivää, hauska tutustua
 • SAB32 - Näin asiat hoituvat
 • SAB33 - Vapaa-aika ja harrastukset
 • SAB34 - Meillä ja muualla
 • SAB35 - Ennen ja nyt
 • SAB36 - Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Matematiikka (lyhyt)

pakolliset kurssit:

 • MAB1 - Lausekkeet ja yhtälöt
 • MAB2 - Geometria
 • MAB3 - Matemaattisia malleja I
 • MAB4 - Matemaattinen analyysi
 • MAB5 - Tilastot ja todennäköisyys
 • MAB6 - Matemaattisia malleja II

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • MAB7 - Talousmatematiikka
 • MAB8 - Matemaattisia malleja III

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • MAB9 - Matematiikan nollakurssi
 • MAB11 - Matematiikan abikurssi

Matematiikka (pitkä)

pakolliset kurssit:

 • MAA1 - Funktiot ja yhtälöt
 • MAA2 - Polynomifunktiot
 • MAA3 - Geometria
 • MAA4 - Analyyttinen geometria
 • MAA5 - Vektorit
 • MAA6 - Todennäköisyys ja tilastot
 • MAA7 - Derivaatta
 • MAA8 - Juuri- ja logaritmifunktiot
 • MAA9 - Trigonometriset funktiot ja lukujonot
 • MAA10 - Integraalilaskenta

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • MAA11 - Lukuteoria ja logiikka
 • MAA12 - Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä
 • MAA13 - Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • MAA15 - Pitkän matematiikan nollakurssi

Biologia

pakolliset kurssit:

 • BI1 - Eliömaailma
 • BI2 - Solu ja perinnöllisyys

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • BI3 - Ympäristöekologia
 • BI4 - Ihmisen biologia
 • BI5 - Bioteknologia

Maantiede

pakolliset kurssit:

 • GE1 - Sininen planeetta

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • GE2 - Yhteinen maailma
 • GE3 - Riskien maailma
 • GE4 - Aluetutkimus

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • GE5 - Globaalit kehityskysymykset

Fysiikka

pakolliset kurssit:

 • FY1 - Fysiikka luonnontieteenä

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • FY2 - Lämpö
 • FY3 - Aallot
 • FY4 - Liikkeen lait
 • FY5 - Pyöriminen ja gravitaatio
 • FY6 - Sähkö
 • FY7 - Sähkömagnetismi
 • FY8 - Aine ja säteily

Kemia

pakolliset kurssit:

 • KE1 - Ihmisen ja elinympäristön kemia

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • KE2 - Kemian mikromaailma
 • KE3 - Reaktiot ja energia
 • KE4 - Metallit ja materiaalit
 • KE5 - Reaktiot ja tasapaino

Uskonto (ev.lut.)

pakolliset kurssit:

 • UE1 - Uskonnon luonne ja merkitys

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • UE2 - Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
 • UE3 - Ihmisen elämä ja etiikka
 • UE4 - Uskontojen maailmat
 • UE5 - Mihin suomalainen uskoo?

Uskonto (ort.)

pakolliset kurssit:

 • UO1 - Ortodoksinen maailma

Elämänkatsomustieto

pakolliset kurssit:

 • ET1 - Hyvä elämä

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • ET2 - Maailmankuva
 • ET3 - Yksilö ja yhteisö

Filosofia

pakolliset kurssit:

 • FI1 - Johdatus filosofiseen ajatteluun

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • FI2 - Filosofinen etiikka
 • FI3 - Tiedon ja todellisuuden filosofia
 • FI4 - Yhteiskuntafilosofia

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • FI5 - Ympäristöfilosofia

Historia

pakolliset kurssit:

 • HI1 - Eurooppalainen ihminen
 • HI2 - Kansainväliset suhteet
 • HI3 - Suomen historian käännekohtia

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • HI4 - Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
 • HI5 - Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan
 • HI6 - Kulttuurien kohtaaminen

Yhteiskuntaoppi

pakolliset kurssit:

 • YH1 - Yhteiskuntatieto

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • YH2 - Taloustieto
 • YH3 - Kansalaisen lakitieto
 • YH4 - Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Psykologia

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • PS1 - Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus
 • PS2 - Ihmisen psyykkinen kehitys
 • PS3 - Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet
 • PS4 - Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
 • PS5 - Persoonallisuus ja mielenterveys

Musiikki

pakolliset kurssit:

pakollisia alle 18-vuotiaina lukio-opintonsa aloittaneille, muille valinnaisia

 • MU1 - Musiikki ja minä
 • MU2 - Moniääninen Suomi

Kuvataide

pakolliset kurssit:

pakollisia alle 18-vuotiaina lukio-opintonsa aloittaneille, muille valinnaisia

 • KU1 - Minä, kuva ja kulttuuri
 • KU2 - Ympäristö, paikka ja tila

Liikunta

pakolliset kurssit:

pakollisia alle 18-vuotiaina lukio-opintonsa aloittaneille, muille valinnaisia

 • LI1 - Liikunta

Terveystieto

pakolliset kurssit:

 • TE1 - Terveyden perusteet

valtakunnalliset syventävät kurssit:

 • TE2 - Terveys ja arkielämä
 • TE3 - Terveys ja tutkimus

Tietotekniikka

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • AT1 - Laitteen käyttö ja tiedonhallinta
 • AT2 - Tekstinkäsittely
 • AT3 - Internet ja sähköposti
 • AT4 - Taulukkolaskenta
 • AT6 - Esitysgrafiikka

Media-opinnot

koulukohtaiset syventävät kurssit:

 • ME1 - Median maailma

Koulukohtaiset syventävät kurssit

 • Tekstiilityö ja kestävä kehitys
 • Tulevaisuudentutkimuksen perusteet

Muut kurssit

Muikun Ammatillisella linjalla:

 • GetSimple 3
 • HTML-perusteet
 • PHP-ohjelmoinnin perusteet
  (ilmoittautuminen lukio-linjan kautta)
 • Videokuvauksen perusteet
 • WordPress 3
 • Äänitekniikan perusteet

Muikun Vapaa sivistys -linjalla:

 • Digitaalinen valokuvaustekniikka
 • Valokuvailmaisu

AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto