Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Internetixin verkko-oppimateriaalien käyttösopimus

Kaikki Internetixin verkkomateriaaleja käyttävät oppilaitokset tekevät sähköisen käyttösopimuksen materiaalien käytöstä. Sopimus on voimassa lukuvuoden ajan.

Sopimuksen tehtyään oppilaitos saa oikeuden käyttää Internetix Opinnot -verkkoympäristön avoimia oppimateriaaleja seuraavien käyttöehtojen mukaisesti:

  1. Internetixin verkko-oppimateriaaleja saa käyttää ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Oppilaitos tiedottaa käyttöehdoista opettajilleen ja opiskelijoilleen.
  2. Käyttösopimus antaa oppilaitokselle oikeuden käyttää Internetix Opinnot –ympäristöön (opinnot.internetix.fi) linkitettyjä verkko-oppimateriaaleja, mutta se ei anna oikeutta käyttää Internetixin verkko-oppimisympäristöä (Muikkua) ja sinne linkitettyjä verkko-oppimateriaaleja.
  3. Osa Internetixin verkko-oppimateriaaleista on suojattu käyttäjätunnistuksella. Oppilaitoksen opiskelijat ja opettajat voivat tehdä itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan Internetixin verkkosivuilla.
  4. Otavan Opisto pyrkii pitämään verkko-oppimateriaalit jatkuvasti saatavilla, mutta ei vastaa mahdollisten käyttökatkosten aiheuttamista kustannuksista ja/tai vahingoista. Etukäteen tiedossa olevista käyttökatkoksista pyritään tiedottamaan Internetixin verkkosivuilla.
  5. Internetixin verkko-oppimateriaalien käyttö on oppilaitokselle maksutonta, mikäli sitä käytetään opiskelijoille maksuttomassa koulutuksessa, esimerkiksi 2.asteen tai korkea-asteen perusopetuksessa.
  6. Jos oppilaitos käyttää oppimateriaalia maksupalvelukoulutuksissa (esimerkiksi avoimen yliopiston järjestämässä koulutuksessa), peritään käytöstä voimassaolevan hinnaston mukainen käyttömaksu. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Otavan Opistolle maksupalvelukoulutusten opiskelijoiden lukumäärän jokaisen lukukauden lopussa.
  7. Internetixin verkko-oppimateriaaleja tai niiden osia saa käyttää ainoastaan verkossa. Verkko­materiaalia tai sen osia ei saa tallentaa, tulostaa tai kopioida.
  8. Internetin verkkomateriaaleja saa linkittää käyttösopimuksen tehneen oppilaitoksen verkkosivuille, mikäli linkin yhteydessä mainitaan että kysymyksessä on Internetixin materiaali ja ilmoitetaan materiaalin tekijän nimi. Internetixin verkkomateriaalin on avauduttava koko www-selaimeen, ei kehyksiin. Linkityksestä on hyvä ilmoittaa Internetixin tutorille.
  9. Kaupallisessa tarkoituksessa toimiviin verkkoympäristöihin ei saa tehdä linkityksiä Internetixin verkkomateriaaleihin, ellei linkityksestä ole kirjallista sopimusta Otavan Opiston kanssa.
  10. Muiden Internetixin verkkopalveluiden käytöstä täytyy sopia erillisellä sopimuksella.

Oppilaitoksen edustaja on lukenut nämä ehdot ja hyväksyy ne:

Kyllä. Hyväksyn ehdot ja teen käyttösopimuksen

AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto