Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Opiskelun aloittaminen ja eteneminen

Ilmoittautumisen jälkeen opiskelun voi aloittaa välittömästi. Opiskelu perustuu itsenäiseen työskentelyyn eli vastuu opiskelun etenemisestä on opiskelijalla itsellään. Käytännössä Internetixin kursseilla opiskelu tarkoittaa verkko-oppimateriaalin lukemista, lisätiedon hankintaa verkosta tai vaikkapa kirjastosta sekä oppimistehtävien tekemistä. Kurssit suoritetaan tekemällä erilaisia tehtäviä, esimerkiksi esseitä.

Jokaisen kurssin suorittamiseen kuuluu olennaisena osana myös oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan avulla opettaja voi seurata opiskelun kulkua ja edistymistä. Oppimispäiväkirja auttaa myös opiskelijaa itseään havainnoimaan omaan opiskeluunsa ja oppimiseensa liittyviä asioita, esimerkiksi sitä, kuinka säännöllisesti opiskelee. Oppimispäiväkirjan tekemiseen saat vinkkiä nettilukiolaisille tehdystä oppimispäiväkirjaohjeesta

Yleensä Internetixin kurssit ovat yhden opintoviikon mittaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden tekemiseen arvioidaan kuluvan viikon verran (38-40 tuntia) työtä. Tuntimäärä on kuitenkin vain arvio, sillä paljon riippuu opiskelijan pohjatiedoista ja opiskelutaidoista, kuinka paljon kurssin suorittamiseen todellisuudessa menee aikaa.

Kurssin suorittamisen voi opiskelija aikatauluttaa itse, eli voi päättää opiskeleeko esimerkiksi tunnin päivässä noin kuukauden ajan vai suorittaako kurssin tiiviimmässä aikataulussa. Kannattaa huomioida se, että jos opiskelukertojen välissä on pitkä aika, joutuu käyttämään paljon aikaa asioiden kertailuun, jolloin kokonaistyömäärä kasvaa. Kokonaisuuden hahmottumisen kannalta voi olla parempi, että kurssi opiskellaan tiiviimpänä jaksona, mutta toisaalta hitaampi etenemistahti ja jatkuva kertailu voi syventää oppimista. Jokaisen opiskelijan kannattaa miettiä, mikä on itselle paras tapa opiskella.

Jokaisella kurssilla on omat opiskeluohjeensa, jotka kannattaa lukea huolellisesti heti opiskelun alussa. Jos jotain kysyttävää on, kannattaa ottaa reippaasti yhteyttä kurssin opettajaan, jonka sähköpostiosoite löytyy kurssisivuilta.

AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto