Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen

Perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja voi korottaa Internetixin aineopiskelijana. Aiemmin saatuun päättötodistukseen kirjattuja arvosanoja ei voi muuttaa. Arvosanaa voidaan sen sijaan korottaa opiskelemalla Internetixissä tarvittava määrä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia kursseja (ja muutamissa oppiaineissa myös tarkoitukseen soveltuvia lukiokursseja). Tämän jälkeen aineopiskelijan on mahdollista saada parantuneesta osaamisestaan erillinen todistus (todistus aineoppimäärän suorittamisesta). Myös jokaisesta hyväksytysti suoritetusta ja arvioidusta kurssista saa erillisen kurssitodistuksen. Todistukset lähetetään aineopiskelijalle postitse.

Perusopetuksen kurssien suorittaminen on maksutonta, mikäli aineopiskelija ei tee samanaikaisesti perusopetuksen opintoja jossain toisessa oppilaitoksessa. Lukiokurssien suorittaminen on maksutonta, mikäli aineopiskelija ei ole kirjoilla jossain muussa toisen asteen oppilaitoksessa Internetixissä opiskellessaan. Näiden ehtojen ohella aineopiskelu on maksutonta vain oppivelvollisuuden ohittaneille opiskelijoille. Muussa tapauksessa (esim. alle 17-vuotiailta) kurssisuoritusten arvioinnista peritään 120 euroa/kurssi.

Lisätietoja: Elise Hokkanen (044 794 3273/elise.hokkanen@otavanopisto.fi).

Arvosanojen korotus Internetixin aineopiskelijana

Perusopetuksen päättöarvosanojen korottamista varten on rekisteröidyttävä aineopiskelijaksi. Arvosanojen korotukseen vaadittavat kurssit näkyvät oheisesta taulukosta oppiaineittain jaoteltuna.

Oppiaine

Perusopetuksen päättöarvosanojen korotukseen vaadittavat kurssit

ks. Internetixissä tarjolla olevat perusopetuksen kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus,

suomi äidinkielenä (äi)

kolme perusopetuksen kurssia TAI

kaksi valinnaista perusopetuksen kurssia + lukiokurssi:

“ÄI8 - Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (OPS2005)”

Suomi toisena kielenä (s2)

kolme perusopetuksen kurssia

Englanti (ena)

ena1-8 eli yhteensä 8 kurssia

Ruotsi (rub)

rub1-6 eli yhteensä 6 kurssia

Matematiikka (ma)

ma1-8 eli yhteensä 8 kurssia

Uskonto (ue) / elämänkatsomustieto (et)

ue1 / et1 eli 1 kurssi/oppiaine

Biologia (bi)

kaksi perusopetuksen kurssia: bi3 (pakollinen) + bi1 TAI bi2

Maantieto (ge)

kaksi perusopetuksen kurssia: ge1 (pakollinen) + ge2 TAI ge3

Historia (hi)

hi1 + lukiokurssi: “HI3 - Suomen historian käännekohtia (OPS2005)”

Yhteiskuntaoppi (yh)

yh1 + lukiokurssi: “YH2 - Taloustieto (OPS2005)”

Perusopetuksen päättöarvosanan korottamiseen vaaditaan koko aineoppimäärän suorittaminen seuraavissa oppiaineissa:

  • englanti (A-kieli)
  • ruotsi (B-kieli)
  • matematiikka
  • uskonto
  • elämänkatsomustieto

Äidinkielessä, historiassa ja yhteiskuntaopissa päättöarvosanan korotus onnistuu perusopetuksen kurssien ohella myös tähän tarkoitukseen soveltuvilla lukiokursseilla.

  • perusopetuksen kurssilyhenteet merkitään pienillä alkukirjaimilla (äi2, hi1, yh1 jne.), lukiokurssien lyhenteet isoilla alkukirjaimilla (ÄI8, HI3, YH2).

Biologiassa ja maantiedossa päättöarvosanan korotukseen vaaditaan yksi pakollinen ja yksi vapaavalintainen perusopetuksen kurssi.

Huom! Fysiikan ja kemian osalta päättöarvosanoja ei voi korottaa tällä hetkellä (perusopetuksen kursseja ei ole tarjolla).

Päivitetty 27.5.2014

AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto