Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

Lukiokurssit (vanha opetussuunnitelma)

Vanhat kurssimateriaalit ovat käytettävissä vuoden 2006 loppuun. Osa niistä on jo korvattu uusilla materiaaleilla kts. Oppimateriaalit-valikosta kohta Lukiokurssit (uusi ops)

Äidinkieli

AI1 Kieli tiedon hankkimisen ja välittämisen keinona
AI3 Kirjallisuus aikansa ilmentäjänä

Historia ja yhteiskunta

HY1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
HY2 Kansainväliset suhteet

HY3 Suomen historian käännekohdat
HY4 Suomen valtarakennelmat

HY5 Euroopan kulttuurihistoria

HY6 Suomi ennen autonomiaa

HY7 Taloustieto

HY8 Lakitieto

HY9 Mikrohistoria
HY10 EU-tietous

Filosofia

FI1 Filosofian perusteet
FI3 Filosofinen etiikka

Uskonto

US2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
US3 Suomalainen kansanusko

Elämänkatsomustieto

ET1 Elämänkatsomustieto 1
ET2 Elämänkatsomustieto 2

Englanti

EN1 Small and Not So Small Talk - Arkipäivän englantia
EN2 The Best Times in Life - Harrastukset ja vapaa-aika

EN3 A Hard Day's Night - Koulutus ja työ

EN4 High Society - Yhteiskunta

EN5 The World of Science and Fiction - Tieteen ja mainonnan maailma
EN6 Movies, Music and Masterpieces - Kulttuuri
EN7 How to Deal with Nature - Luonto ja ympäristö
EN8 I - a Finn and a European

Abi englanti

Ruotsi

RU1 Opiskelu, työ, vapaa-aika ja harrastukset
RU2 Minä ja muut - koti, perhe, asuminen

RU3 Suomi

RU4 Ympäristö, tiedonvälitys

RU5 Ihmissuhteet, erilaisuuden ymmärtäminen

RU6 Kulttuuri, ammatinvalinta

Lyhyt matematiikka

MB1 Matemaattinen ongelmanratkaisu
MB2 Geometria

MB3 Matematiikan tilastot ja todennäköisyys
MB4 Matemaattisia malleja

MB5 Matemaattinen analyysi

MB6 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä

MB9 Kertauskurssi

Pitkä matematikka

MA1 Funktiot ja yhtälöt 1
MA2 Funktiot ja yhtälöt 2

MA3 Geometria

MA4 Analyyttinen geometria

MA5 Trigonometria ja vektorit

MA6 Differentiaalilaskenta 1

MA7 Differentiaalilaskenta 2
MA8 Integraalilaskenta

MA9 Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa
MA10 Lukujonot ja sarjat

Psykologia

PS1 Toimiva ihminen - psykologian perusteet
PS3 Ihminen tiedonkäsittelijänä - kognitiivinen psykologia

Biologia

BI1 Toimiva eliömaailma
BI2 Perinnöllisyystiede

BI3 Ihmisen biologia
BI4 Ympäristötutkimus

BI5 Geenitekniikka

Maantieto

GE1 Toimiva maapallo
GE2 Ihminen ja ympäristö

GE3 Hasardimaantiede
GE4 Kartat ja tiedon visualisointi

GE5 Kuntatutkielmakurssi

Kemia

KE1 Kemia1
KE2 Orgaaninen kemia
KE3 Alkuaineiden kemia

KE4 Tutkimus ja teknologia

Fysiikka

FY1 Fysiikka luonnontieteenä
FY2a Fysiikka yhteiskunnassa
FY2 Kinematiikka ja dynamiikka

FY3 Statiikka ja pyörimisliikkeen mekaniikka

FY4 Värähdys- ja aaltoliike

FY6 Sähköoppi
FY7 Sähkömagnetismi

FY8 Moderni fysiikka

FY9 Fysiikan kertauskurssi

AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto