Otavan Opiston logoOtavan OpistoNettilukioNettiperuskouluMuikku

A
Abi englanti
Access-tietokannan käyttö Internetissä
Access-tietokannat

AI1 Kieli tiedon hankkimisen ja välittämisen keinona
AI3 Kirjallisuus aikansa ilmentäjänä
Apostoli Paavalin vaiheet
Asiakirjoittaminen ja kielenhuolto
ASP-ohjelmoinnin perusteet
ATM:n perusteet

B
BI1 Toimiva eliömaailma

BI2 Perinnöllisyystiede

BI3 Ihmisen biologia

BI4 Ympäristötutkimus

BI5 Geenitekniikka

E
Elokuvan ilmaisukeinot

Elämyksestä käsityötuotteen suunnitelmaksi

Elämänhallinta
EN1 Small and Not So Small Talk - Arkipäivän englantia
EN2 The Best Times in Life - Harrastukset ja vapaa-aika

EN3 A Hard Day's Night - Koulutus ja työ

EN4 High Society - Yhteiskunta

EN5 The World of Science and Fiction - Tieteen ja mainonnan maailma
EN6 Movies, Music and Masterpieces - Kulttuuri
EN7 How to Deal with Nature - Luonto ja ympäristö

EN8 I - a Finn and a European

Eräs maailmankatsomus - Juice Leskisen sanoituksia
ESD1 Espanja 1
ESD2 Espanja 2
ESD3 Espanja 3
ESD4 Espanja 4
ESD5 Espanja 5
ESD6 Espanja 6
ET1 Elämänkatsomustieto 1

ET2 Elämänkatsomustieto 2: Tieto ja hyvä elämä

F
FI1 Filosofian perusteet

FI3 Filosofinen etiikka

FY1 Fysiikka luonnontieteenä

FY2a Fysiikka yhteiskunnassa
FY2 Kinematiikka ja dynamiikka

FY3 Statiikka ja pyörimisliikkeen mekaniikka

FY4 Värähdys- ja aaltoliike

FY5 Lämpö ja energia

FY6 Sähköoppi

FY7 Sähkömagnetismi

FY8 Moderni fysiikka

FY9 Fysiikan kertauskurssi

Fysiikan matemaattiset apuneuvot

Fysiikan seikkailuympäristö

G
GE1 Toimiva maapallo
GE2 Ihminen ja ympäristö

GE3 Hasardimaantiede

GE4 Kartat ja tiedon visualisointi

GE5 Kuntatutkielmakurssi

Genetiikka

Globaalit kehityskysymykset

H
HTML-perusteet

HY1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
HY2 Kansainväliset suhteet

HY3 Suomen historian käännekohdat
HY4 Suomen valtarakennelmat

HY5 Euroopan kulttuurihistoria

HY6 Suomi ennen autonomiaa

HY7 Taloustieto
HY8 Lakitieto

HY9 Mikrohistoria
HY10 EU-tietous

I

Ihminen ihmiselle susi?
Informaatiotutkimus
Internet opetus- ja oppimisympäristönä
Internetin perusteet

Internetin verkkotekniikat
ISDN:n perusteet
IT1 Salutare

IT2 La vita quotidiana
IT3 Viaggiare e mangiare

IT4 Come sono gli italiani?

IT5 Parlami del tuo paese!

IT6 Pensi che Roma sia tutta l’Italia?
J

Java-ohjelmoinnin perusteet
JavaScript-ohjelmointi
Johdatus tiedotusoppiin ja journalistiikkaan
Joukkoviestinnän instituutiot
Journalismin perusteet
K
Kaarlo Kramsun runoelmia
KE1 Kemia1
KE2 Orgaaninen kemia
KE3 Alkuaineiden kemia

KE4 Tutkimus ja teknologia

Kielioppi

Kirjasuomen kehitys

Käsityötuotteen suunnittelu

L
Lankatekniikat
Liikennefysiikka
Lähiverkot
Länsimaisen naisen historia

M
Maaseudun muuttuminen - historiallinen katsaus
MA1 Funktiot ja yhtälöt 1
MA2 Funktiot ja yhtälöt 2

MA3 Geometria

MA4 Analyyttinen geometria

MA5 Trigonometria ja vektorit

MA6 Differentiaalilaskenta 1

MA7 Differentiaalilaskenta 2
MA8 Integraalilaskenta

MA9 Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa
MA10 Lukujonot ja sarjat

MB1 Matemaattinen ongelmanratkaisu

MB2 Geometria
MB3 Matematiikan tilastot ja todennäköisyys

MB4 Matemaattisia malleja
MB5 Matemaattinen analyysi

MB6 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä

MB9 Kertauskurssi

Matematiikan tietosanakirja
Media-analyysi
Medialukutaito
Mediasuunnittelun historia
Mediasuunnittelun perusteet
Mikkelin seudun paikallishistoria
Murteet Suomessa

N
Naishistoria

Naisjärjestöjen historia

O

Ohjelmoinnin perusteet
Opettaminen ja esiintyminen videoneuvottelussa

P
Pedagogisen kieliopin perusteita

Pohjoisten kansojen uskomusmaailma

Pragmatiikan perusteita

PS1 Toimiva ihminen - psykologian perusteet
PS3 Ihminen tiedonkäsittelijänä - kognitiivinen psykologia

Puheviestintä

Päämaja Mikkelin seudulla

R
Rockin seksuaalisuus

Rockvideon kieli

RU1 Opiskelu, työ, vapaa-aika ja harrastukset
RU2 Minä ja muut - koti, perhe, asuminen

RU3 Suomi

RU4 Ympäristö, tiedonvälitys

RU5 Ihmissuhteet, erilaisuuden ymmärtäminen

RU6 Kulttuuri, ammatinvalinta

RU7 Yhteiskunta, kansainvälisyys

S
SA1 Hallo Deutschland!
SA2 Schöne Ferien!

SA3 Leben und leben lassen

SA4 Reiseerlebnisse

Semiotiikan perusteet
Skannaus ja kuvankäsittely

Sukupuolten historia

Suomalaisen metsän ja metsätalouden historia

Suomalaisen sosiaaliturvan historia

Suomen koululaitoksen historia

Suomen murteet
Suomen vammaishistoria

T
Taistelut Karjalan kannaksella toisessa maailmansodassa
Talvi- ja jatkosota Laatokan Karjalassa ja Itä-Karjalassa
Terveystieto
Tiedonhaku Internetissä

Tiedonhaun perusteet
Tiedonlähteet
Tiedotusoppi

Tietokantojen suunnittelu

Tietoliikennetekniikan perusteet
Tietoturvallisuuden perusteita
Työnhaku

U
UNESCO
US2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
US3 Suomalainen kansanusko

V

Vapaaehtoistoiminta
Viestintä
Viestintäoikeus ja journalistietiikka
Vähemmistöjen syrjintä Suomessa

Y
Yhteiskuntafilosofia: Ihminen ihmiselle susi

Yrittäjyys
Yritystä perustamassa

Ä

Äänenkäsittely


AJANKOHTAISTA
© 2015 Otavan Opisto